Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Normy zásob
Normy zásob
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6022XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-13
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
MJ, Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Normy zásob se z pohledu výroby rozlišují na:
  • zásoby nakoupeného materiálu,
  • zásoby nedokončené výroby a polotovarů na mezioperačních skladech,
  • zásoby hotových výrobků.
 • Základem je Běžná (obratová) zásoba – představující potřeby materiálu mezi jeho dvěma dodávkami.
2. Související metriky

2.1. Druhy zásob
 • Pojistná zásoba – pokrývá odchylky od plánované spotřeby, resp. od plánované délky dodacího cyklu, nebo plánovaného objemu dodávky,
 • Technická zásoba – objem materiálu z pohledu technických požadavků na jeho přípravu před vstupem do výroby (vysychání apod.),
 • Sezónní zásoba – pro sezónní potřeby, resp. sezónní možnosti, či nemožnosti nákupu,
 • Havarijní zásoba – pro situaci, kdy by nedostatek materiálu způsobil výpadky výroby,
 • Maximální zásoba – výše stavu zásob v okamžiku nové dodávky,
 • Minimální zásoba – výše stavu před dodáním dodávky, pokud byla vyčerpána běžná zásoba,
 • Objednací zásoba – výše zásoby, kdy je nutné zajistit novou dodávky, aby přišla nejpozději v době, kdy skutečná zásoba bude minimální,
 • Nevyužitá zásoba – zásoba nepotřebná a může být odprodána, nebo zásoba nadnormativní a má být v další době spotřebována.
2.2. Další související metriky
 • Dodávkový cyklus – počet dnů mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami materiálu,
 • Dodací lhůta – doba, např. ve dnech, od okamžiku odeslání objednávky dodavateli do okamžiku dodání materiálu,
 • Objednací lhůta - doba, např. ve dnech, od okamžiku odeslání objednávky dodavateli do okamžiku, kdy má dojít k dodání materiálu, resp. splnění objednávky,
 • Velikost dodávky – objem dodané jedné položky materiálu v naturálních jednotkách,
 • Spotřeba, resp. průměrná denní spotřeba – spotřeba dané materiálové položky za dané období, např. za den v naturálním i finančním vyjádření.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Výkazy výroby (DQ523AXMN),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
4. Adekvátní dimenze