Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Dodavatelé
Dodavatelé
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ102
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Dodavatelé - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje všechny dodavatele, jak informatických produktů a služeb, tak ostatní dodavatele , materiálů, kooperací atd.
 • Specifickým prvkem dimenze je v tomto případě vlastní útvar nebo útvary informatiky , který umožňuje rozlišovat např. náklady a další ukazatele podle externích a interních kapacit.
 • Vazba dodavatele na produkty a služby je realizována  ve vazbě na ostatní dimenze, tedy dimenze zboží, služeb atd.
 • Obdobně, jako v případě zákaznické dimenze, je i u dodavatelů nejprve nutné uvažovat o případném sdílení již existujících dimenzionálních tabulek dodavatelů. Pokud taková možnost není, pak obvyklým zdrojem dat jsou databáze dodavatelů (ERP, SRM atd.).
 • I v tomto případě je pak nutné obvykle počítat s poměrně náročnou konsolidací a čištěním dodavatelských dat .
2. Prvky dimenze
 • Strukturalizaci dodavatelské dimenze lze řešit podle různých hledisek , tedy podle významu dodavatelů, jejich velikosti, podle odvětvové orientace apod.
 • I zde MBI používá na nejvyšší úrovni členění dodavatelů do skupin podle odvětví a na druhé úrovni uvádí formou příkladů jednotlivé dodavatele.
3. Datové zdroje dimenze
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané kategorie dodavatelů, případně dodavatele.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie dodavatelů :
  • Identifikátor kategorie dodavatelů,
  • Plný název kategorie dodavatelů.
 • Úroveň 2: Dodavatelé :
  • Identifikátor dodavatele,
  • Identifikátor kategorie dodavatelů,
  • Plný název dodavatele,
  • Původ dodavatele – stát (centrála),
  • Obchodní identifikace dodavatele,
  • Nabídka produktů a služeb,
  • Adresa dodavatele.
6. Poznámky, reference
 • Z hlediska aplikace MBI je třeba rozhodnout, zda dimenze bude obsahovat všechny dodavatele podniku, nebo jen ty, kteří mu dodávají IT produkty a služby. Obvykle je nezbytné zajistit konsolidaci dat o dodavatelích pocházejících z různých datových zdrojů.
7. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).