Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Dodavatelé
Dodavatelé
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ102
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Dodavatelé - obsahové vymezení

Dimenze představuje všechny dodavatele, jak informatických produktů a služeb, tak ostatní dodavatele, materiálů, kooperací atd. Specifickým prvkem dimenze je v tomto případě vlastní útvar nebo útvary informatiky, který umožňuje rozlišovat např. náklady a další ukazatele podle externích a interních kapacit. Vazba dodavatele na produkty a služby je realizována  ve vazbě na ostatní dimenze, tedy dimenze zboží, služeb atd. Obdobně, jako v případě zákaznické dimenze, je i u dodavatelů nejprve nutné uvažovat o případném sdílení již existujících dimenzionálních tabulek dodavatelů. Pokud taková možnost není, pak obvyklým zdrojem dat jsou databáze dodavatelů (ERP, SRM atd.). I v tomto případě je pak nutné obvykle počítat s poměrně náročnou konsolidací a čištěním dodavatelských dat.

2. Prvky dimenze

Strukturalizaci dodavatelské dimenze lze řešit podle různých hledisek, tedy podle významu dodavatelů, jejich velikosti, podle odvětvové orientace apod. I zde MBI používá na nejvyšší úrovni členění dodavatelů do skupin podle odvětví a na druhé úrovni uvádí formou příkladů jednotlivé dodavatele.

3. Datové zdroje dimenze
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané kategorie dodavatelů, případně dodavatele.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie dodavatelů:

 • Identifikátor kategorie dodavatelů,
 • Plný název kategorie dodavatelů.

Úroveň 2: Dodavatelé:

 • Identifikátor dodavatele,
 • Identifikátor kategorie dodavatelů,
 • Plný název dodavatele,
 • Původ dodavatele – stát (centrála),
 • Obchodní identifikace dodavatele,
 • Nabídka produktů a služeb,
 • Adresa dodavatele.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.
7. Poznámky, reference

Z hlediska aplikace MBI je třeba rozhodnout, zda dimenze bude obsahovat všechny dodavatele podniku, nebo jen ty, kteří mu dodávají IT produkty a služby. Obvykle je nezbytné zajistit konsolidaci dat o dodavatelích pocházejících z různých datových zdrojů.