Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Požadavky na výrobu a na kooperace.
Požadavky na výrobu a na kooperace.
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ518AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Požadavky na výrobu, na kooperace“ - účel dokumentu
 • Zahrnují požadavky na stávající i připravované výrobní zakázky a případné požadavky i na změny zakázek,
 • Účelem je poskytovat operativní informace o požadavcích obchod na jednotlivé výrobní zakázky.
2. Obsah dokumentu
 1. Požadavky na jednotlivé výrobní zakázky:
  1. jejich objemové s sortimentní charakteristiky,
  2. s tím spojené požadavky na kooperace externích subdodavatelů,
 2. Požadavky na změny zakázek:
  1. na objem a strukturální změny zakázek,
  2. na realizaci změnového řízení zakázky.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování v operativním řízení výroby, OŘV - transakce (UQ522AXMN ).