Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Kusovníky, Kusovníkové položky
Kusovníky, Kusovníkové položky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ505AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Kusovníky, Kusovníkové položky“ - účel evidence
 • Kusovníky, Kusovníkové položky zobrazují strukturu výrobků dle různých typů kusovníků . Zahrnují detailní informace o jednotlivých kusovníkových položkách a kusovníkových vazbách,
 • Účelem je poskytovat detailní informace o složení jednotlivých výrobků.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje:
  1. číslo položky, název položky, provedení, technologického postupu atd.,
 2. Údaje pro zásobování a prodej :
  1. cena za jednotku, výhledová cena, kalkulační cena,
  2. průměrná pořizovací cena, obchodní přirážka, platnost ceny,
  3. hlavní dodavatel/odběratel, číslo skladu,
  4. zásoba minimální, optimální, okamžitá, předobjednací doba,
 3. Údaje konstrukční a technologické :
  1. číslo změny, index změny, příčina změny,
  2. tvarové číslo, hmotnost čistá a hrubá,
  3. doba atestu,
  4. kód rozpracovanosti kusovníku,
  5. technologický postup,
 4. Údaje pro výrobu:
  1. doba kontrol, dávka optimální, minimální, číslo střediska kmenové, "odkud", "kam", souběžnost, procento zmetků,
 5. Údaje systémové:
  1. klasifikace ABC, hodnota ABC.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN )