Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Kusovníky, Kusovníkové položky
Kusovníky, Kusovníkové položky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ505AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Kusovníky, Kusovníkové položky“ - účel evidence
 • Kusovníky, Kusovníkové položky zobrazují strukturu výrobků dle různých typů kusovníků . Zahrnují detailní informace o jednotlivých kusovníkových položkách a kusovníkových vazbách pro jednotlivé materiály, díly, podsestavy, sestavy i finální výrobky.
 • Účelem je využití kusovníků je :
  • v oblasti konstrukce pro další návrhy a úpravy výrobků,
  • v oblasti řízení prodeje – při zajišťování náhradních dílů výrobků,
  • pro řešení a určování normativní základny výroby (DQ506BXMN ),
  • v oblasti řízení nákupu – pro určování potřeby množství a struktury materiálů, nakupovaných dílů, podsestav, sestav,
  • v oblasti marketingu – pro bližší specifikaci nabízené produkce,
  • v oblasti plánování zakázek a řízení financí – pro přípravu kalkulací, a to plánových i výsledných,
  • v oblasti operativního řízení výroby – pro operativní plánování potřeby materiálů, dílů, podsestav, sestav.
 • Typy kusovníků :
  • Souhrnný kusovník, resp. nestrukturovaný kusovník- obsahuje všechny přímo i nepřímo vstupující součásti, tj. materiály, díly, podsestavy, sestavy již v agregované podobě. Každá součást je v přehledu obsažena pouze jednou a množství se sčítá za všechny shodné součásti vyskytující se ve výrobku (včetně ocenění). U nakupovaných položek je použito ocenění ve výši ceny materiálu, u vyráběných ve výši jednicových mzdových nákladů.
  • Stavebnicový kusovník - představuje strukturu výrobku nebo vyráběné součásti pouze na úrovni o 1 stupeň níže.
  • Strukturní přehled - jsou všechny vyšší položky, do kterých zadaná položka vstupuje přímo i nepřímo.
  • Strukturní analytický kusovník - je celá struktura výrobku nebo vyráběné součásti a zachycuje všechny přímo i nepřímo vstupující položky. Vstupující součásti jsou zobrazeny tolikrát, kolikrát se vyskytují ve struktuře, je zde také určeno množství nižší součásti do vyšší podle výrobních. Představuje tak i postup vzniku jednotlivých stupňů výrobku a je vstupem pro specifikaci norem spotřeby,
  • Inverzní kusovník na celý sortiment - všechny nižší položky - nakupované i vyráběné, přímo vstupující v jednom výrobním stupni do vyšších vyráběných položek.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje:
  1. číslo položky, název položky, provedení, technologického postupu atd.,
 2. Údaje pro zásobování a prodej :
  1. cena za jednotku, výhledová cena, kalkulační cena,
  2. průměrná pořizovací cena, obchodní přirážka, platnost ceny,
  3. hlavní dodavatel/odběratel, číslo skladu,
  4. zásoba minimální, optimální, okamžitá, předobjednací doba,
 3. Údaje konstrukční a technologické :
  1. číslo změny, index změny, příčina změny,
  2. tvarové číslo, hmotnost čistá a hrubá,
  3. doba atestu,
  4. kód rozpracovanosti kusovníku,
  5. technologický postup,
 4. Údaje pro výrobu:
  1. doba kontrol, dávka optimální, minimální, číslo střediska kmenové, "odkud", "kam", souběžnost, procento zmetků,
 5. Údaje systémové:
  1. klasifikace ABC, hodnota ABC.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ).