Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se technická příprava výroby, TPV
Řeší se technická příprava výroby, TPV
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ511XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak vytvářet, evidovat a spravovat aktuální a kvalitní evidenci kusovníků výrobků a jejich různých typů, technologických postupů, výrobních kapacit , materiálových norem, norem pracnosti a dalších,
 2. Jakým způsobem racionalizovat celý komplex procesů a činností přípravy výroby , resp. jednotlivých výrobních zakázek?
 3. Jak realizovat vazby na plánování výrobních zakázek, marketing, finance?
 4. Jak vybrat a zajistit nejvhodnější technologie pro daný typ výroby?
 5. Jak podporovat efektivní přípravu konstrukčních výkresů a materiálových rozpisek a zajistit jejich aktuální a kompletní evidenci?
 6. Jak zajistit potřebnou standardizaci výroby a výrobků a využít stávající normalizace?
 7. Které podklady a s jakým obsahem zpracovávat pro přípravu cenových nabídek ?
 8. Jak dosáhnout adekvátní jakost výrobků v relaci k požadavkům zákazníků a současně přiměřené nákladovosti?
 9. Jak postupně zpřesňovat výrobní kalkulace ?
 10. Jak definovat požadavky na potřebné výrobní kapacity a v dané souvislosti i na výrobní kooperace?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ),
 • TPV - technologická přípravy zakázky (UQ512AXMN ),
 • TPV - standardní reporting (UQ513AXMN ).