Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : TPV - standardní reporting
TPV - standardní reporting
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ513AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “TPV - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování reportů a výkazů kusovníků produktů, technologických postupů, materiálových a výkonových norem a dalších,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ511XMN ).
2. Obsah úlohy
 • Úloha obsahuje zejména výkazy ve vztahu k TPV (DQ522AXMN), vytížení výrobních středisek a další.
 • Výstupem jsou také přehledy sledovaných norem, zejména:
  • Technickohospodářské normy spotřeby materiálu (IQ6021XMN ),
  • Normy zásob (IQ6022XMN ),
  • Normy ztrát a mank (IQ6023XMN ),
  • Výkonové normy.
3. Vstupy úlohy:
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy (DQ506AXMN ),
 • Normy, normativní základna (DQ506BXMN ),
 • Výrobní střediska (DQ506CXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality, formální úrovně a vypovídací schopnosti reportů TPV, snížení časových nároků na orientaci v reportech zabudováním různých vizualizačních prvků,
  • zpracování a poskytování reportů pro výrobní manažery ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy reportů TPV.
 • Z pohledu IT aplikací se na reportingu TPV podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované výrobní aplikace,
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ),
  • specializované aplikace pro TPV.