Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : TPV - standardní reporting
TPV - standardní reporting
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ513AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “TPV - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování reportů a výkazů kusovníků produktů, technologických postupů, materiálových a výkonových norem a dalších,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ).
2. Obsah úlohy

Úloha obsahuje zejména vytížení výrobních středisek, přehledy vypočtených norem a vyhodnocení sledovaných norem a další výkazy ve vztahu k TPV (DQ522AXMN).

3. Vstupy úlohy:
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy

Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:

 1. vysoké kvality, formální úrovně a vypovídací schopnosti reportů TPV, snížení časových nároků na orientaci v reportech zabudováním různých vizualizačních prvků,
 2. zpracování a poskytování reportů pro výrobní manažery ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
 3. snižování pracnosti a nákladů přípravy reportů TPV.

Z pohledu IT aplikací se na reportingu TPV podílejí:

 • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • specializované výrobní aplikace,
 • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
 • Self Service BI (F455 ),
 • specializované aplikace pro TPV.