Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy ve vztahu k TPV
Výkazy ve vztahu k TPV
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ522AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výkazy ve vztahu k TPV“ - účel dokumentu
  • Představuje přehled vybraných výkazů , které se bezprostředně vztahují k jednotlivým aspektům technické přípravy výroby (TPV),
  • Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o výrobě ve vazbě k technologickým postupům, normám, kapacitám pracovišť atd.
2. Obsah dokumentu
  1. Přehledy vypočtených norem,
  2. Přehledy a podstatné charakteristiky technologických postupů,
  3. Vytížení výrobních středisek,
  4. Vyhodnocení sledovaných norem.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : TPV - standardní reporting (UQ513AXMN ).