Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se plánování a koordinace výrobních zakázek
Řeší se plánování a koordinace výrobních zakázek
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ501XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak zajistit kvalitní, úplnou, aktuální a dostupnou evidenci současných, připravovaných i plánovaných výrobních zakázek?
 2. Jak dosáhnout potřebných znalostí potřeb současných i budoucích zákazníků?,
 3. Jak řešit a řídit podnikový výzkum a vývoj ve vztahu k výrobě?
 4. Jak zjistit vazby evidovaných zakázek na výrobní dokumentaci jednotlivých produktů, technologických postupů a norem?
 5. Jak správně nastavit výrobní program ?
 6. Jak realizovat vazby na marketing, prodej, sklady, nákup, finance?
 7. Jak zajistit požadovanou šíři výrobního sortimentu ve vztahu k požadavkům trhu?
 8. Jak zajistit kvalitní prodejní a poprodejní služby zákazníkům?
 9. Jak efektivně připravovat výrobní rozpočet vzhledem k zakázkám?
 10. Jak racionálně plánovat výrobní zakázky vzhledem k disponibilním výrobním kapacitám ?
 11. Jak dosáhnout průběžného a efektivního monitorování výrobních zakázek a identifikovat problémy, zpoždění a zejména vzájemné vazby v průběhu zakázek?
 12. Které reporty a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 13. Které metriky budou pro analýzy a plánování výrobních zakázek významné, které budou mít charakter KPI?
 14. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro výrobní analýzy a plánování relevantní?
 15. Jak rychle a kvalitně realizovat kalkulace výrobních zakázek?
 16. Jak správně nastavit cenovou úroveň výrobků v relaci s měnícími se podmínkami trhu?
 17. Jak stanovit optimální výrobní dávku?
 18. Jak realizovat efektivní a kvalitní plánování celé výrobní logistiky , včetně přípravy rozpočtu logistiky?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence výrobních zakázek (UQ501AXMN ),
 • Zpracování výrobních zakázek - transakce (UQ502AXMN ),
 • Reporting výrobních zakázek (UQ503AXMN ),
 • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ),
 • Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ).