Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting výrobních zakázek
Reporting výrobních zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ503AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Výrobní zakázky - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je poskytovat v požadovaném obsahu, struktuře a termínech přehledy a reporty o plánovaných zakázkách a problémových výrobních zakázkách,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ501XMN ).
2. Obsah úlohy
 • Úloha obsahuje přehledy o stávajících, plánovaných i očekávaných zakázkách, přehledy informací o problémových zakázkách a automatické upozorňování odpovídajících pracovníků. Představuje sadu výrobních reportů Výkazy zakázek (DQ521AXMN), např. přehledy stávajících výrobních zakázek, přehledy problémových zakázek apod.
3. Vstupy úlohy:
 • Požadavky na výrobu, na kooperace (DQ518AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Plán výrobních zakázek (DQ501BXMN ),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Plánování objednávek (DQ503DXMN ).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality a vypovídací schopnosti reportů řízení a plánování výrobních zakázek,
  • konsolidace různých reportů ř řízení a plánování výrobních zakázek v rámci různých závodů, provozů i ve vazbě na ostatní oblasti řízení,
  • zpracování a poskytování reportů pro výrobní a technické manažery ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy reportů řízení a plánování výrobních zakázek.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním reportingu výrobních zakázek podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), případně specializované aplikace řízení výroby,
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ),
  • specializované výrobní aplikace.