Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy zakázek
Výkazy zakázek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ521AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výkazy zakázek“ - účel dokumentu
  • Představuje přehled vybraných výkazů o výrobních zakázkách podniku,
  • Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o očekávaných, plánovaných a realizovaných výrobních zakázkách.
2. Obsah dokumentu
  1. Přehledy o stávajících i plánovaných zakázkách,
  2. Přehledy o problémových zakázkách,
  3. Specifické informace o problémech pro vedení výroby,
  4. Vydaná výrobní zakázka (DQ521BXMN ),
  5. Deník výroby – Výrobní zakázka (DQ521CXMN ),
  6. Komponenty a postup výrobní zakázky (DQ521DXMN ),
  7. Zatížení pracovního centra (DQ521EXMN ).
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Reporting výrobních zakázek (UQ503AXMN ).