Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Automatizace procesů (Workflow)
ECM: Automatizace procesů (Workflow)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F508
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-05
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení workflow
 • Pojem workflow označuje automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu k druhému podle sady procedurálních pravidel.
 • Tyto procesy je možné provozovat v rámci jednotlivých aplikací (DMS, CRM, ERP,…) , ale také napříč celým informačním systémem podniku i mimo něj.
 • Komponenty workflow řídí celý proces manipulace s dokumentem, prostupují jeho celým životním cyklem, ale o realizaci jednotlivých činností se starají specializované komponenty. Diagram ukazuje obecnou strukturu workflow komponenty a práci s ní.
 • Pro automatizaci procesu je nutné proces nejprve analyzovat a optimalizovat . Procesní definice je poté umístěna do výkonného jádra workflow, které odpovídá za průběh procesu.
 • Správce úkolů pak zodpovídá za volání jednotlivých aplikací, které provádějí konkrétní činnosti, a zabezpečuje komunikaci mezi nimi. Účastnící workflow plní jednotlivé úkoly skrz uživatelské rozhraní aplikace.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Časová náročnost procesů se sníží,
 2. Omezí se vliv lidského faktoru na výstup procesů a s ním i chybovost a náročnost na lidské zdroje,
 3. Jasně definované a standardizované procesy mají pozitivní vliv na organizaci práce,
 4. Procesy jsou automaticky monitorovány, dokumentovány a měřeny. Je tak možné analyzovat efektivitu procesů a výkonnost za ně odpovědných pracovníků,
 5. Procesy běží i mimo pracovní dobu .
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Při analýze a optimalizaci procesů je třeba se rozhodnout, které procesy je ekonomicky efektivní automatizovat a které ne,
 2. Při návrhu uživatelského rozhraní je třeba pamatovat na to, že potencionálním účastníkem workflow je každý zaměstnanec v organizaci, a proto je důležité klást důraz na jednoduchost a přehlednost,
 3. Účinnost monitoringu procesů je závislá na stanovení vhodných metrik. Zejména kvantifikace