Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Automatizace procesů (Workflow)
ECM: Automatizace procesů (Workflow)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F508
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení workflow

Pojem workflow označuje automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány od jednoho účastníka procesu k druhému podle sady procedurálních pravidel. Tyto procesy je možné provozovat v rámci jednotlivých aplikací (DMS, CRM, ERP,…), ale také napříč celým informačním systémem podniku i mimo něj. Komponenty workflow řídí celý proces manipulace s dokumentem, prostupují jeho celým životním cyklem, ale o realizaci jednotlivých činností se starají specializované komponenty. Následující diagram ukazuje obecnou strukturu workflow komponenty a práci s ní. Pro automatizaci procesu je nutné proces nejprve analyzovat a optimalizovat. Procesní definice je poté umístěna do výkonného jádra workflow, které odpovídá za průběh procesu. Správce úkolů pak zodpovídá za volání jednotlivých aplikací, které provádějí konkrétní činnosti, a zabezpečuje komunikaci mezi nimi. Účastnící workflow plní jednotlivé úkoly skrz uživatelské rozhraní aplikace.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Časová náročnost procesů se sníží,
  2. Omezí se vliv lidského faktoru na výstup procesů a s ním i chybovost a náročnost na lidské zdroje,
  3. Jasně definované a standardizované procesy mají pozitivní vliv na organizaci práce,
  4. Procesy jsou automaticky monitorovány, dokumentovány a měřeny. Je tak možné analyzovat efektivitu procesů a výkonnost za ně odpovědných pracovníků,
  5. Procesy běží i mimo pracovní dobu.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Při analýze a optimalizaci procesů je třeba se rozhodnout, které procesy je ekonomicky efektivní automatizovat a které ne,
  2. Při návrhu uživatelského rozhraní je třeba pamatovat na to, že potencionálním účastníkem workflow je každý zaměstnanec v organizaci, a proto je důležité klást důraz na jednoduchost a přehlednost,
  3. Účinnost monitoringu procesů je závislá na stanovení vhodných metrik. Zejména kvantifikace