Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Mzdový lístek
Mzdový lístek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ547AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-24
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Mzdový lístek“ - účel dokumentu
 • Účelem mzdového, resp. pracovního lístku je vytvoření podkladu pro provedení operace na dílně, včetně doby jejího trvání a pro určení příslušné mzdy.
2. Obsah dokumentu
 1. Id. výrobku nebo součásti,
 2. Id. výrobní dávky,
 3. Id. a název provozu, dílny,
 4. Id. a jméno pracovníka,
 5. Mzdový tarif,
 6. Id. a název operace,
 7. Id. a název pracoviště,
 8. Výkonová norma (Nmin, Nhod.),
 9. Období,
 10. Vyrobené množství (kusy),
 11. Odpracovaná doba (min., hod.),
 12. Mzda (Kč),
 13. Id. a případně název zakázky,
 14. Id. a jméno mistra.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV – transakce.