Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výdejka nářadí
Výdejka nářadí
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ550AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-24
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výdejka nářadí“ - účel dokumentu
 • Účelem výdejky nářadí je poskytovat operativní podklad pro výdej nářadí ze skladu pro příslušnou výrobní operaci.
2. Obsah dokumentu
 1. Id. výrobku nebo součásti,
 2. Id. výrobní dávky,
 3. Id. a název provozu, dílny,
 4. Období,
 5. Vydané množství (kusy),
 6. Plánované množství nářadí,
 7. Skutečné množství nářadí,
 8. Id. skladu,
 9. Cena za jednotku (Kč),
 10. Předkontace,
 11. Id. a případně název zakázky,
 12. Id. a jméno výdejce,
 13. Id. a jméno příjemce.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV – transakce.