Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Zásobník práce
Zásobník práce
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ532AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Zásobník práce“ - účel dokumentu
  • Zásobník práce je rozpisem měsíčního plánu výroby na požadované kapacity na úrovni operativního řízení výroby,
  • Účelem je poskytovat operativní informace nárocích zakázek na pracovní kapacity.
2. Obsah dokumentu
  1. Plánované ukazatele měsíčního objemu výroby na jednotlivá výrobní střediska a pracoviště,
  2. Plánovaná měsíční spotřeba materiálu na výrobní zakázky a výrobní střediska a pracoviště,
  3. Plánovaná měsíční spotřeba normohodin na výrobní zakázky a výrobní střediska a pracoviště.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování v operativním řízení výroby, OŘV - transakce (UQ522AXMN ).