Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Mobilní aplikace
Mobilní aplikace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F550
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Franek, O. (etnetera), Antony, M. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-10-07
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení mobilních aplikací
 • Mobile Computing je způsob využívání malých, přenosných a bezdrátových počítačových a komunikačních zařízení , jako jsou:
  • Chytré telefony (smartphone) - zařízení s vysokým a úzkým displejem, nejčastěji s poměrem stran 16:9, s úhlopříčkou 4 až 6 palců. Převládá u nich použití v pozici na výšku,
  • Tablety - zařízení s úhlopříčkou displeje od 9 do 10 palců. Použití na výšku nebo na šířku je obvykle závislé na poměru stran – tablety s poměrem stran 4:3 jsou používány v obou polohách, ty s poměrem 16:9 spíše na šířku. Oproti chytrým telefonům mají tablety částečně odlišný kontext použití,
  • Mini-tablety - zařízení s úhlopříčkou displeje od 7 do 8 palců. Poměr stran a orientace displeje se neliší od větších tabletů.
 • Tato zařízení jsou pomocí bezdrátové technologie připojena k internetu či podnikové síti . To umožňuje uživatelům mobilních zařízení okamžitý přístup k podnikovému obsahu a aplikacím daného podniku nezávisle na lokaci .
2. Efekty a přínosy mobilních aplikací pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Díky rozvoji mobilního hardware a software se mobilní zařízení svým výkonem a využitelností stále více přibližují desktopovým zařízením, což způsobuje, že stále více stolních počítačů je nahrazováno mobilními zařízeními ,
 2. Přístup k podnikovému obsahu a aplikacím v reálném čase a v místě působení,
 3. Celkové zefektivnění obchodních procesů - urychlení sběru, přenosu a tím pádem i zpracování dat přináší výhody v oblastech jako je snížení provozních nákladů, nižší stav zásob, větší spokojenost zákazníků, atd.,
 4. Snadné, intuitivní ovládání mobilních zařízení - poměrně jednoduché ovládání pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní. Většinu mobilních zařízení lze ovládat dotykovým displejem. Některá mobilní zařízení dokonce nabízejí možnost ovládání hlasem či gesty,
 5. Možnost využívat funkčnosti typické pro mobilní zařízení – např. fotoaparát, kamera, GPS, akcelometr, gyroskop, rádio, atd.
 6. Je možné konzumovat mnoho cloudových služeb pomocí internetového prohlížeče v mobilním zařízení. V tomto případě jsou data ukládána a zpracovávána v cloudu a mobilní zařízení slouží k přístupu k těmto aplikacím. Aplikace tohoto typu tak mohou být velice robustní, jelikož nejsou závislé na výkonu mobilních zařízení. Mezi největší přínosy tohoto přístupu patří - nezávislost na platformě a typu mobilního zařízení, uživatele nelimituje výkon jejich mobilního zařízení, bezpečnost - data nejsou fyzicky ukládána do mobilních zařízení,
 7. V případě Social Computingu má Mobile Computing vliv především na počet uživatelů a na způsob a četnost jejich interakce - možnost přístupu k sociálním sítím odkudkoliv a kdykoliv. Uživatelé jsou tak schopni okamžitě reagovat na aktuální dění jak v reálném světě, tak na sociálních sítích,
 8. Efektivnější komunikace a součinnost - snadnější přístup k e-mailům, kalendářům, aplikacím přenášejících zvuk, video, atd.,
 9. Bezpečnost - mobilní zařízení mohou být využívána pouze jako terminály - data jsou uložena v bezpečných datových centrech,
 10. Úspora financí - drahá počítačová zařízení mohou být nahrazena menšími, přenosnými méně drahými zařízeními.
3. Otázky, problémy a omezení spojené s mobilními aplikacemi
 1. Potřeba více verzí aplikace pro různé platformy a typy zařízení,
 2. Uživatele limituje výkon mobilního zařízení,
 3. Bezpečnost - data jsou ukládána na mobilní zařízení,
 4. Síťová závislost – závislost na internetu jako na infrastruktuře,
 5. Bezpečnost:
  1. Omezená schopnost kontroly zneužití dat,
  2. Omezená možnost správy koncových zařízení,
  3. Zvýšená bezpečnostní rizika spojená s krádeží/ztrátou zařízení,
  4. Bezpečnostní rizika spojená s ukládáním podnikových a zároveň osobních dat (BYOD),
 6. Nízká úroveň vyspělosti nástrojů pro vývoj , nasazení, řízení a zabezpečení mobilních zařízení,
 7. Nízká úroveň vyspělosti procesů zabývajících se vývojem, řízením, zabezpečením mobilních zařízení,
 8. Nízká úroveň best-practices v oblasti MC,
 9. Složitost přechodu na MC – zavedení změn ve více oblastech,
  1. Řízení bezpečnosti a rizik - nová rizika, nová bezpečnostní opatření,
  2. Správa koncových zařízení – mnoho různých typů zařízení vlastněných různými stranami,
  3. Zavedení Mobile Device Managementu,
  4. Mobile Application Usage and Development - rozdílné hardwarové a softwarové dispozice mobilních a klasických počítačových a komunikačních zařízení - vzniká potřeba volby vhodné mobilní aplikační architektury.
4. Poznámky, reference:
 • Franek, O. (etnetera): Proces tvorby zadání a správy požadavků pro vývoj mobilní aplikace, VŠE, Praha. 2018,
 • BUDIU, Raluca, 2013. Mobile: Native Apps, Web Apps, and Hybrid Apps. Nielsen Norman Group [online] [vid. 2017-12-03]. Dostupné z: https://www.nngroup.com/articles/mobile-native-apps/,
 • GANAPATHY, Suresh, 2016. Android Developers Blog: Introducing Android Instant Apps. Android Developers Blog [online] [vid. 2017-12-03]. Dostupné z: https://android-developers.googleblog.com/2016/05/android-instant-apps-evolving-apps.html
 • KRYWOSA, Jessica, 2017. Safari, iOS, and Progressive Web Apps: What You Should Know. DockYard [online] [vid. 2017-12-03]. Dostupné z: https://dockyard.com/blog/2017/07/13/safari-ios-and-progressive-web-apps
 • XAMARIN, 2017. Mobile Application Development to Build Apps in C# - Xamarin [online] [vid. 2017-12-03]. Dostupné z: https://www.xamarin.com/platform .