Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výdejka součásti
Výdejka součásti
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ549AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-24
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výdejka součásti“ - účel dokumentu
 • Účelem výdejka součásti je poskytovat operativní podklad pro výdej součásti ze zásob výrobního meziskladu.
2. Obsah dokumentu
 1. Id. výrobku nebo součásti,
 2. Id. výrobní dávky,
 3. Id. a název provozu, dílny,
 4. Id. a název operace,
 5. Období,
 6. Vydané množství (kusy),
 7. Plánované množství součástí,
 8. Skutečné množství součástí,
 9. Id. skladu,
 10. Cena za jednotku (Kč),
 11. Předkontace,
 12. Id. a případně název zakázky,
 13. Id. a jméno výdejce,
 14. Id. a jméno příjemce..
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV – transakce.