Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní
Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ514AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní“ - účel dokumentu
  • Zahrnuje výrobní plány, a to dlouhodobé, střednědobé, operativní, tj. plánované ukazatele podle jim odpovídajících dimenzí,
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu výroby v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (výrobky, technologie, zákazníci, útvary apod.).
2. Obsah dokumentu
  1. Plánované ukazatele objemu výroby dle různých dimenzí,
  2. Plánovaná spotřeba materiálu v různých časových horizontech a podle výrobních zakázek a výrobních úseků,
  3. Plánovaná spotřeba normohodin v různých časových horizontech a podle výrobních zakázek a výrobních úseků,
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ).