Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty plánování výrobních zakázek
Dokumenty plánování výrobních zakázek
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ50XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Organizační směrnice, pokyny (DQ502BXMN),
 • Dokumenty o probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Plán výrobních zakázek (DQ501BXMN ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
 • Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ),
 • Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Controlling (TGQ090 ),
 • Řízení nákupu (TGQ150 ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).