Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty plánování výrobních zakázek
Dokumenty plánování výrobních zakázek
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ50XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1.
1. Vazby dokumentů k úlohám
  • Dokumenty jsou předmětem zpracování zejména skupiny úloh Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ),
  • Vstupem pro přípravu dokumentů jsou výsledky a dokumenty skupin úloh mimo výrobu, tj. zejména:
  • Následně jsou tyto dokumenty vstupem do dalších výrobních skupin úloh , tedy:
  • Dokumenty Plánování ařízení zakázek jsou pokladem prořešení otázek zejména ve skupinách úloh: