Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty pro řízení výroby
Dokumenty pro řízení výroby
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ50XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení výroby:
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN), Plán výrobních zakázek (DQ501BXMN ),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN), Dostupnost zásob v čase (DQ503BXMN ),
 • Plánovací sešit výroby (DQ503CXMN ), Plánování objednávek (DQ503DXMN ), Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ), Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ), Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN), Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Výkazy zakázek (DQ521AXMN), Vydaná výrobní zakázka (DQ521BXMN ), Deník výroby – Výrobní zakázka (DQ521CXMN ), Komponenty a postup výrobní zakázky (DQ521DXMN ),
 • Zatížení pracovního centra (DQ521EXMN ),
 • Výkazy ve vztahu k TPV (DQ522AXMN), Výkazy výroby (DQ523AXMN),
 • Analýzy zakázek (DQ525AXMN), Analýzy výroby (DQ526AXMN), Analýzy výroby – DŘV (DQ527AXMN),
 • Dílenské řízení a plán výroby (DQ531AXMN), Řízení výroby pomocí rozšíření xGANT - výrobní zakázka (DQ531BXMN ), Řízení výroby pomocí rozšíření xGANT - pracovní a strojní centra (DQ531CXMN ), Řízení výroby pomocí rozšíření xGANT – histogram (DQ531DXMN ),
 • Zásobník práce (DQ532AXMN),
 • Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN),
 • Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN),
 • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
 • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN),
 • Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky (DQ544AXMN), Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN),
 • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN)
2. Využití dokumentů v úlohách:
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupin úloh Výroba - strojírenství: Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ), Výroba - strojírenství: Technická příprava výroby (TGQ510XMN ), Výroba - strojírenství: Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ), Výroba - strojírenství: Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ).
 • Evidence výrobních zakázek je předmětem zpracování všech uvedených skupin úloh.
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní, Kalkulace zakázek , Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách, Plánovaná a realizovaná výroba v kusech. Sortimentní skladba výroby jsou především předmětem zpracování skupiny úloh Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ).
 • Technická a výrobní dokumentace, Kusovníky, Kusovníkové položky, Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska, Výkresy, Rozpisky materiálů, Dokumenty výrobků a technologických postupů jsou zejména výstupem skupiny úloh Technická příprava výroby (TGQ510XMN ).
 • Průběžné sledování pracnosti, Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky, Výkazy zakázek, Výkazy ve vztahu k TPV, Výkazy výroby, Zásobník práce, Změnové řízení zakázek, Spotřeba normohodin, materiálu jsou především obsahem skupin úloh Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ), Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ).
 • Analýzy zakázek, Analýzy výroby jsou především obsahem analytických úloh ve skupinách úloh Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ), Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ).
 • Měsíční plán výroby, Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky, Měsíční (operativní) plán výroby, Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky jsou především obsahem plánovacích úloh ve skupinách úloh Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ), Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ).
 • Objednávky a příjem nářadí, Provozní dokumentace dílenského řízení výroby, Protokoly o výrobě, jakosti, Plánovaná a realizovaná výroba v kusech, Objednávky a příjem nářadí, Měřicí listy, Výkazy výkonů, Změnové řízení zakázek se vztahují ke skupině úloh Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ).