Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Controlling
Controlling
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ090
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení controllingu . Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření controllingu
 • Účelem controllingu je koordinace systému řízení pro zajištění vnitřní a vnější harmonizace a zajištění informací.
3. Přehled úloh
 • Transakce: Transakce v controllingu (UQ092A ) - aktualizace podkladů pro controllingové analýzy a plány, vyhodnocování podnikových ukazatelů – ( Trans. ),
 • Analýzy: Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ) - zejména analýzy nákladů podle různých hledisek, zpracování a analýzy různých typů kalkulací – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování v rámci controllingu (UQ095A ) - plánování a rozpočtování v rámci controllingu, tj. plánování naturálních a finančních ukazatelů ve vzájemných vazbách – ( Plány ),
 • Organizace: Controlling - organizace a správa (UQ096A ) - zajištění organizace a správy controllingu, tj. např. potřebné úrovně controllingových výkazů a reportů a další – ( Organ. ).
4. Metriky úloh
 • Metriky finančního řízení firmy (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v firmy (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu firmy (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu firmy (IGQ3 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku firmy (IGQ56 ),
5. Dimenze
6. Role v controllingu
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data podnikového controllingu (DSGQ08 ),
 • Strategické a organizační dokumenty firmy (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení firmy (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v controllingu:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ), */ CPM, řízení podnikové výkonnosti (F431 ).

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se controlling podniku" (SQ091 ).
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
11. Poznámky, reference
 • ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. 2012
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.