Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Controlling
Controlling
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ090
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření controllingu
 • Účelem controllingu je koordinace systému řízení pro zajištění vnitřní a vnější harmonizace a zajištění informací. Controlling doplňuje a integruje management jak v koncepčním, funkcionálním a institucionálním smyslu, tak i v personálním smyslu (při vytvoření vlastních míst controllerů).
3. Přehled úloh
 • Transakce: Transakce v controllingu (UQ092A ) - aktualizace podkladů pro controllingové analýzy a plány, vyhodnocování podnikových ukazatelů – ( Trans. ),
 • Analýzy: Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ) - zejména analýzy nákladů podle různých hledisek, zpracování a analýzy různých typů kalkulací – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování v rámci controllingu (UQ095A ) - plánování a rozpočtování v rámci controllingu, tj. plánování naturálních a finančních ukazatelů ve vzájemných vazbách – ( Plány ),
 • Organizace: Controlling - organizace a správa (UQ096A ) - zajištění organizace a správy controllingu, tj. např. potřebné úrovně controllingových výkazů a reportů a další – ( Organ. ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se controlling podniku" (SQ091 ).
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v controllingu
 • Celkový přehled rolí vážících se k finančnímu řízení a řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje“ (DSGQ10 ),
 • „Dokumenty a data personálního řízení“ (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku“ (DSGQ30 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku“ (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů“ (ISGQ50 ),
 • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace“ (ISGQ53),
 • Metriky v řízení majetku“ (ISGQ56 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • „Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • „Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • „Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby řízení ___ na ostatní oblasti řízení podniku:

 • Do úloh controllingu vstupují informace z většiny oblastí podnikového řízení zejména:
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
12. Poznámky, reference
 • ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. 2012
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.