Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení nákupu podniku
Metriky řízení nákupu podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ3
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Podskupina metrik řízení nákupu:
 • Metriky řízení nákupu v podniku (ISGQ30 ):
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ),
  • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ),
  • Náklady na zajištění nákupu zboží (IQ3003 ), Dodací lhůta (IQ3004 ), Nekvalita zboží (IQ3005 ),
  • Počet dodavatelů (IQ3006 ),
  • Signální hodina (IQ3007 ), Optimální velikost dodávky (IQ3008 ).
2. Využití metrik řízení nákupu v domenách:
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Řízení výroby (DO006 ),
 • Veřejná správa (DO011 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení nákupu:
4. Využití metrik řízení nákupu v aplikacích:
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 • Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).