Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení nákupu zboží
Metriky řízení nákupu zboží
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ30
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení nákupu zboží:
 • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ),
 • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ),
 • Náklady na zajištění nákupu zboží (IQ3003 ),
 • Dodací lhůta (IQ3004 ),
 • Nekvalita zboží (IQ3005 ),
 • Počet dodavatelů (IQ3006 ),
 • Signální hodina (IQ3007 ),
 • Optimální velikost dodávky (IQ3008 ).
2. Využití metrik nákupu ve skupinách úloh:
 • Řízení nákupu (TGQ150 ),
 • Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Metriky řízení nákupu tvoří základ i pro zajištění skupin IT úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik nákupu:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).