Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení nákupu zboží
Metriky řízení nákupu zboží
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ30
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení nákupu zboží představují součást komplexu pro řízení nákupních aktivit firmy , především vzhledem k požadavkům prodeje a řízení zásob.
3. Přehled metrik
 • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ),
 • Náklady na zajištění nákupu zboží (IQ3003 ),
 • Počet dodavatelů (IQ3006 ),
 • Optimální velikost dodávky (IQ3008 ).
 • Dodací lhůta (IQ3004 ),
 • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ),
 • Nekvalita zboží (IQ3005 ),
 • Signální hodina (IQ3007 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Řízení nákupu (TGQ150 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Synek, M. a kolektiv - Manažerská ekonomika - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024734941, kap. 2.,
 • Cimler, P. a Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676,