Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení prodeje
Dokumenty a data řízení prodeje
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ10
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty pro řízení prodeje zboží a služeb:
 • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
 • Prodejní objednávka (DQ101B ), Prodejní faktura (DQ101C ),
 • Dodávka na základě prodejní objednávky (DQ101D ), Účtovaná prodejní objednávka (DQ101E ),
 • Dodací list vydaný (DQ101F ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A), Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A), Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A), Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A), Evidence reklamací zákazníků (DQ108A),
 • Plány a odhady objemu prodeje (DQ111A),
 • Analýzy prodeje (DQ112A ), Analýzy prodeje podle zákazníků (DQ112B ), Analýza prodeje podle zákazníků a zboží (DQ112C ), Analýzy prodeje podle zboží (DQ112D ), Analýzy prodeje podle dílčích zbožových položek (DQ112E ),
 • Analýzy prodeje podle prodejců (DQ112F ), Analýzy prodeje - 10 nejlepších zákazníků (DQ112G ),
 • Analýza nevyřízených prodejních objednávek -1 (DQ112H ), Analýza nevyřízených prodejních objednávek – 2 (DQ112I ),
 • Analýza reklamací zboží (DQ112J ),
 • Analýza tržeb podle prodejních kanálů (DQ112K ), Analýza zisku z prodeje (DQ112L ),
 • Analýza prodeje podle regionů, měst a prodejen (DQ112M ),
 • Analýza úspěšnosti prodávaných produktů (DQ112N ),
 • Výkazy - standardní reporting prodeje (DQ114A ),
 • Přehledy prodejních objednávek (DQ114B ), Otevřené položky zákazníků (DQ114C ), Přehled otevřených prodejních objednávek (DQ114D ),
 • Statistika prodeje podle zákazníků (DQ114E ).
2. Využití dokumentů v úlohách:
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) a obdobně skupin úloh Marketing (TGQ350 ) Retail: Prodej (TGQ580XRE ). Ve vztahu k IT se promítají především do skupiny úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ). V případě rozvoje IT, resp. jejich aplikací pak se vztahují především ke skupině úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) a Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ).
 • Obchodní dokumenty – Prodej jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ) a Realizace prodejních transakcí (UQ102A ).
 • Evidence zákazníků, Evidence obchodních případů Prodej, Ceníky zboží a služeb, Evidence obchodních příležitostí, Dodací a platební podmínky jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ) a Realizace prodejních transakcí (UQ102A ) a zprostředkovaně i úloh Marketingové evidence (UQ351A ) a Marketingové transakce (UQ352A ).
 • Plány a odhady objemu prodeje jsou výstupem úlohy Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ).
 • Analýzy prodeje jsou výstupem úlohy Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ).
 • Výkazy prodeje jsou výstupem úlohy Prodej - standardní reporting (UQ103A ).