Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy prodeje
Analýzy prodeje
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ112A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Analýzy prodeje“ - účel dokumentu
 • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení prodeje na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu
 • Obsah jednotlivých tabullek odpovídá funkcím definovaným v úloze "Analýzy prodeje zboží a služeb" (UQ104A ):
  • Analýzy ekonomických ukazatelů prodeje dle zvolených dimenzí,
  • Analýzy ukazatelů prodeje procesního charakteru ,
  • Analýzy ukazatelů prodeje organizačního charakteru,
  • Analýzy prodejní výkonnosti a řízení produktů (CM, Category Management ,
  • Analýzy prodejních aktivit na eShopu,
  • Časové analýzy prodeje („Time Intelligence“),
  • Srovnávací analýzy prodejních aktivit .
3. Vznik a aktualizace dokumentu
 • Úloha: Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ).
4. Reference, poznámky
 • Příklady analytických výstupů a reportingu prodeje v Microsoft Dynamics Nav:
  • Analýzy prodeje podle zákazníků ,
  • Analýza prodeje podle zákazníků a zboží ,
  • Analýzy prodeje podle zboží ,
  • Analýzy prodeje podle dílčích zbožových položek ,
  • Analýzy prodeje podle prodejců ,
  • Analýzy prodeje - 10 nejlepších zákazníků ,
  • Analýza nevyřízených prodejních objednávek -1 ,
  • Analýza nevyřízených prodejních objednávek – 2 ,
  • Analýza reklamací zboží ,
  • Analýza tržeb podle prodejních kanálů ,
  • Analýza zisku z prodeje ,
  • Analýza prodeje podle regionů, měst a prodejen ,
  • Analýza úspěšnosti prodávaných produktů .