Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Marketingové evidence
Marketingové evidence
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ351A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence marketingu:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze marketingu (zákazníků, konkurence, trhu atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ351 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Dokumenty - informace o zákaznících, konkurenci, trhu (DQ361A),
 • Dokumenty o marketingových akcích (DQ362A ),
 • Cestovní zprávy (DQ363A),
 • Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A).
 • Evidence marketingu (DQ351A).
3. Funkce, aktivity:
 • Zpracování profilu zákazníků - zpracování profilu zákazníků s cílem vytvořit centrální databáze zákazníků se všemi důležitými atributy pro jejich analýzy a poskytovat funkce pro třídění požadavků zákazníků a jejich vyhodnocování.
 • Evidence potenciálních zákazníků - tj. tvorba, aktualizace a správa profilů potenciálních zákazníků, příprava marketingových plánů ve vztahu k potenciálním zákazníkům.
 • Evidence obchodních zástupců - tj. jejich hlavní charakteristiky, vytváření a sledování provizních smluv, poukazování provizí.
 • Evidence konkurence - s cílem vytvořit centrální databáze konkurentů se všemi důležitými atributy pro jejich analýzy.
 • Evidence informačních zdrojů - podstatné atributy informačních zdrojů o trhu, tj. o marketingových databázích, vývojových trendech na trhu apod. Obvykle je i součástí aplikací competitive intelligence,
 • Evidence a rešerše cestovních zpráv - hlavní závěry z cestovních zpráv obchodníků a marketingových specialistů - z veletrhů, konferencí, výstav a jejich dopady na obchodní politiku podniku.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úloha Marketingové evidence představuje vytváření a aktualizace databází marketingu. Kvalitní marketingové evidence jsou obvykle založeny na těchto faktorech :
  • Stále větší množství zákazníků je ochotno vyměnit svá osobní data, za reklamu , která je na ně lépe cílená a má pro ně přínos v každodenním životě,
  • Zákazník sděluje své názory na různých diskuzních fórech, s organizací komunikuje převážně elektronicky pomocí e-mailů nebo SMS zpráv, či přímo volá na zákaznickou linku,
  • Zákazník často presentuje názory nejen na produkt dané organizace, ale také na výrobky konkurence či obecná přání v daném sektoru, popis produktu, který zatím neexistuje apod.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • aplikace pro analýzy trhu a konkurence - Competitive Intelligence , CI (F481 ),
  • specializované marketingové aplikace,
  • řízení vztahů k zákazníků - CRM (F371 ), zejména pro získávání dat o zákaznících a obchodních příležitostech,
  • systém pro správu dokumentů – DMS (F504 ), v tomto případě dokumentů nákupu v rámci aplikací řízení podnikového obsahu ECM (FSG500 ),
  • využití zdrojů dat ze sociálních sítí (F033