Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Řízení marketingových kampaní
Řízení marketingových kampaní
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ362A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Řízení marketingových kampaní“ - účel dokumentu
 • Dokumenty marketingových akcí představují informace o připravovaných, probíhajících nebo realizovaných marketingových průzkumech, promo akcích a dalších aktivitách marketingu podniku a jsou vstupem pro marketingové databáze,
 • Účelem je zajistit informace o marketingových kampaních jako vstupy pro aktualizace marketingových databází a plánování kampaní.
2. Obsah dokumentu
 1. Marketingová kampaň:
  1. Id. kampaně, Typ kampaně, Název kampaně,
  2. Termín a časový rozsah kampaně,
  3. Předmět a obsahové vymezení kampaně,
 2. Zajištění kampaně :
  1. Interní: Útvar, Zodpovědný pracovník – Id. Jméno, Pozice, Kontakt,
  2. Externí: Dodavatel – Id., Název, Kontakt,
 3. Ekonomika kampaně :
  1. Interní náklady na kampaň, Náklady na externí dodavatele,
 4. Dokumentace kampaně:
  1. Id. dokumentu, Název, resp. předmět dokumentu,
  2. Zpracovatel: Pracovník – Id. Jméno, Pozice, Kontakt,
  3. Určení dokumentu, Čas předložení a schválení dokumentu.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Řízení marketingových kampaní (UQ356A ).