Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumenty - informace o zákaznících a trhu
Dokumenty - informace o zákaznících a trhu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ361A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dokumenty - informace o zákaznících a trhu“ - účel dokumentu
 • Informace o zákaznících, konkurenci, trhu představují často externě získávané údaje o trhu a subjektech, které na něm působí a jsou vstupem pro marketingové databáze,
 • Účelem je zajistit informace o zákaznících, konkurenci, trhu jako vstupy pro aktualizace marketingových databází.
2. Obsah dokumentu
 1. Profily zákazníků obsahují zejména tyto informace:
  1. platební podmínky, dodací podmínky,
  2. komoditní skladba,
  3. komunikace se zákazníkem (zkušeností se zákazníkem),
  4. vyhodnocení spolehlivosti zákazníka jako obchodního partnera,
  5. informace z OR ČR, apod.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Řízení marketingu - transakce (UQ352A ).