Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se marketing
Řeší se marketing
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ351
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak efektivně a průběžně vytvářet podklady pro evidence marketingu a marketingových akcí?
 2. Jak kvalitně vyhodnocovat výsledky marketingových průzkumů podle potřeb řízení obchod a výroby podniku?
 3. Jak v marketingových akcích efektivně nasadit IT , např. mobilní zařízení?
 4. Jak efektivně využívat externích informačních zdrojů , sociálních sítí a dalších?
 5. Jak využívat racionálně vlastních informačních zdrojů , jako např. informace z call center, informace z cestovních zpráv a dalších?
 6. Jak efektivně řešit vazby marketingu a jeho výsledků na řízení prodeje, nákupu a případně výroby?
 7. Které reporty o marketingových akcích a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 8. Které metriky budou pro marketingové analýzy a plánování marketingových akcí významné?
 9. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro marketingové analýzy a plánování relevantní?
 10. Jak kvalitně a kompletně vyhodnocovat konkurenci v daných segmentech trhu?
 11. Jak racionálně plánovat jednotlivé marketingové akce ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Marketingové evidence (UQ351A ),
 • Řízení marketingu - transakce (UQ352A ),
 • Reporting marketingu (UQ353A ),
 • Marketingové analýzy (UQ354A ),
 • Marketingový plán (UQ355A ),
 • Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ).