Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting marketingu
Reporting marketingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ353A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Marketing - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zpracování a presentace standardních reportů pro hodnocení a další plánování marketingových aktivit podniku.
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních reportingových úloh ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ351 ).
2. Obsah úlohy, přehled reportů
 • Příklady standardních reportů marketingu jsou:
  • Analýza konkurence a pozice na trhu,
  • Analýza úspěšnosti marketingových kampaní, dle jednotlivých kanálů, např. internetových, televizních, v tiskovinách, rozhlasových, emailových,na sociálních sítích, affiliate programy, telemarketing, apod.,
  • Přehled plnění marketingového plánu versus skutečnost,
  • Analýza marketingových výdajů a investic,
  • Analýza zdraví značek produktů,
  • Míra loajality zákazníků (noví zákazníci, pravidelní zákazníci a neaktivní zákazníci),
  • Analýza zákaznické spokojenosti,
  • Zákaznické preference.
3. Vstupy úlohy:
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Evidence marketingových akcí (DQ352A).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ),
 • Z pohledu IT aplikací se na reportingu marketing podílejí zejména:
  • aplikace a technologie business intelligence (FSG400 ),
  • aplikace Řízení vztahů se zákazníky, CRM, zejména analytické (F371 ),
  • analýzy trhu na základě nestrukturovaných informací umožňují aplikace competitive intelligence (F481 ).