Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Podniková analytika – principy a formy
Podniková analytika – principy a formy
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je vymezit základní principy podnikové analytiky a její tři hlavní formy, od nichž se odvíjejí další řešení a produkty, které jsou náplní dalších podskupin faktorů.
3. Přehled faktorů
 • Do dané podskupiny základních faktorů spadají tyto faktory:
  • Business intelligence, BI (F400 ),
  • Self Service Business Intelligence, SSBI (F455 ),
  • Mobilní BI (F460 ),
  • Competitive Intelligence, CI (F481 ).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Faktory podnikové analytiky se vztahují zejména na analytické, plánovací úlohy a úlohy pokročilé analytiky v řízení firmy.
 • Analytické úlohy:
  • Strategické analýzy (UQ001A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
  • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
  • Analýzy závazků (UQ064A ), Analýzy pohledávek (UQ074A ), Mzdové analýzy (UQ084A ),
  • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ),
  • Analýzy majetku a investic (UQ304A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Analýzy spotřeby anergií (UQ454A ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), OŘV: Operativní analýzy výroby (UQ524AXMN ), DŘV: Dílenské analýzy výroby (UQ534AXMN ).
 • Plánovací úlohy:
  • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
  • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování mezd (UQ085A ),
  • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
  • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ), Marketingový plán (UQ355A ),
  • Plánování nákupu (UQ155A ),
  • Personální plánování (UQ255A ),
  • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
  • Plánování dopravy (UQ405A ), Plánování spotřeby energií (UQ455A ),
  • Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ),
  • OŘV: Operativní plánování výroby (UQ525AXMN ).
 • Úlohy pokročilé analytiky:
  • Strategie – pokročilá analytika (UQ009A ),
  • Finance – pokročilá analytika (UQ079A ),
  • Prodej – pokročilá analytika (UQ109A ),
  • Nákup – pokročilá analytika (UQ159A ),
  • Sklady – pokročilá analytika (UQ209A ),
  • Personální zdroje – pokročilá analytika (UQ259A ),
  • Majetek – pokročilá analytika (UQ309A ),
  • Marketing – pokročilá analytika (UQ359A ).
 • Pokud jde o úlohy řízení IT , pak jsou to skupiny úloh, které se k podnikové analytice bezprostředně vztahují, a to:
  • Řešení projektu business intelligence (BI) (TG431)
  • Řešení specifických úloh BI (TG440 )
  • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 )