Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Business intelligence - principy a komponenty
Business intelligence - principy a komponenty
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Business intelligence – účel
 • Účelem této podskupiny faktorů je vymezit podstatu a základní principy aplikací speciálně určených pro podporu analytických, plánovacích a rozhodovacích činností podnikových manažerů a určit hlavní charakteristiky dílčích komponent, z nichž se řešení aplikací, resp. business intelligence skládá.
2. Business intelligence – podstata, formy
 • Aplikace a technologie,které se orientují na analytické, plánovací a rozhodovací činnosti - představují:
  • Manažerské informační systémy , které manažery podporují v monitorování a řízení byznysu tak, že jsou schopny dodávat reporty o výkonu podniku, které manažeři na operativní a taktické úrovni využívají ke korigování realizace byznys transakcí,
  • Systémy na podporu rozhodování , které podporují analytické aktivity manažerů na taktické a strategické úrovni řízení. V této skupině jsou dnes zařazeny aplikace umělé inteligence, expertní systémy, systémy fuzzy logiky, competitive intelligence i prostředky založené na tzv. multidimenzionálním uložení a zpracování dat, které se staly základem business intelligence.
 • Business intelligence (BI) představuje typ aplikací, které téměř výlučně podporují analytické, plánovací a rozhodovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na principech, které právě těmto činnostem nejvíce odpovídají. Rozvoj a využití business intelligence je mimořádně intenzivní, rozšiřují se o celou řadu dalších technologií, zasahují stále větší rozsah podnikového řízení a operují na stále mohutnějších objemech dat.
3. Business intelligence – přehled faktorů
 • Společný, obecně definovaný faktor pro celou oblast business intelligence (F400 ) a dále tyto dílčí faktory,
 • Datový sklad (F405 ),
 • Datové tržiště (F406 ),
 • Extract Transform Load (ETL/ELT) (F407 ),
 • OLAP databáze (F408 ),
 • Analytická aplikace (F409 ),
 • Reporting (F410 ),
 • Dočasné úložiště dat (F411 ),
 • Dolování dat (F413 ),
 • Dashboard (F414 ),
 • Operativní dashboard (F415 ),
 • Taktický dashboard (F416 ),
 • Strategický dashboard (F417 ).
4. Business intelligence v kontextu podnikového řízení
 • Ve vztahu k řízení podniku se aplikace business intelligence uplatňují ve všech oblastech, skupinách úloh podnikového řízení (DO00 ), ale prakticky výlučně v úlohách podnikových analýz, podnikového reportingu a v plánovacích úlohách podniku.
5. Business intelligence v kontextu řízení IT
 • Faktory jednotlivých komponent business intelligence (BI) jsou vyhodnocovány v úloze strategického řízení IT , a to v úloze Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), kde se vyhodnocuje, zda existují aplikace a nástroje business intelligence v podniku, nebo ty existující již nevyhovují, výsledky analýzy se pak promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ). Možnosti využití cloudu pro business intelligence se vyhodnocují ve skupině úloh Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ) .
 • V doméně řízení IT služeb se plánování BI projektů realizuje ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • V doméně řízení IT zdrojů se faktory BI promítají zejména do hodnocení a plánování personálních zdrojů ve vztahu ke specifickým nárokům na účast uživatelů v úloze Řízení kvalifikace v IT (U231A ), a ve skupině úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ).
 • V doméně řízení ekonomiky IT se BI aplikace promítají do skupin úloh - Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ), především ve vazbě na specifické efekty BI a možnosti jejich hodnocení,
 • V doméně rozvoje IT služeb se faktory komponent business intelligence promítají do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ). Všechny uvedené faktory komponent business intelligence se konkrétně uplatňují ve skupině úloh Řešení projektu business intelligence (TG430 )).
 • V doméně řízení provozu IT faktory BI představují nároky na obě hlavní skupiny úloh Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a ve skupině Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ), prakticky ve všech skupinách vzhledem k charakteru provozu BI aplikací.