Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Mzdové analýzy
Mzdové analýzy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ084A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Mzdové analýzy“ – účel:
 • Účelem úlohy je zpracovávat mzdové analýzy organizace podle různých kritérií a v různých úrovních dekompozice. Výstupy těchto analýz mají sloužit pro lepší hodnocení podniku (hospodaření a mzdové situace) a pro přijímání rozhodnutí o budoucím vývoji organizace v personální oblasti.
2. Dimenzionální prostor pro mzdové řízení:
 • Při řešení mzdových analýz lze vyjít z možných analytických hledisek , resp. dimenzí , které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům mzdového řízení zvažovat a využít. Ty lze vybírat z následujících skupin dimenzí :
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
3. Funkcionalita mzdových analýz, analytický prostor
 • Výstupní dokument: Mzdové výkazy (DQ073A),
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané základní, k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související. Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele .
3.1. Analýzy mzdových ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy mzdových ukazatelů:
  • Pracovní náklady (IQ0009 ), Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
  • Lidský kapitál - návratnost investice (IQ5003 ), Náklady na nábor (IQ5004 ), Efektivita náborových zdrojů (IQ5005 ),
  • Fluktuace zaměstnanců (IQ5006 ),
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
 • Dimenze pro analýzy základních mzdových ukazatelů:
3.2. Časové analýzy mzdových ukazatelů („Time Intelligence“):
 • Vývoj mzdových ukazatelů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst hodnot mzdových ukazatelů od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání mzdových ukazatelů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých mzdových ukazatelů – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
3.3. Srovnávací analýzy mzdových aktivit:
 • Porovnání mzdových plánů a rozpočtů se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ).
4. Zdroje dat:
5. Vztahy řízení mezd k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména mzdové analýzy podle nejrůznějších dimenzí.
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní mzdové analýzy,
 • Specializované aplikace pro zpracování mezd.
6. Podmínky úspěšnosti mzdových analýz:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz mezd s vazbou na personální a celopodnikové analýzy,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám personálních a finančních manažerů a současně ke změnám v legislativě,
 • Nastavení kvalitního systému mzdových složek.