Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Hodiny
Hodiny
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI002
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Hodiny - obsahové vymezení
  • Dimenze Hodiny se používá v těch případech, kdy je třeba sledovat ukazatele v kratších intervalech , než je den. Užití dimenze se může vázat např. k řízení dohledových center, kde je podstatné rozlišení hodnot i podle těchto krátkých časových úseků.
  • Kombinuje se s dimenzí Čas (s jednotlivými dny), ale nezahrnuje se přímo do ní jako nižší úroveň, protože by tím dimenze Čas zbytečně nabývala na svém rozsahu.
2. Prvky dimenze
  • Hierarchická struktura dimenze je standardně: hodina – minuta – (případně) sekunda.
3. Datové zdroje dimenze
  • Automaticky vygenerovaná dimenze.
4. Kalkulace v rámci dimenze
  • Agregace za vybrané časové úseky.
5. Atributy dimenze
  • Id. časového okamžiku,
  • Číslo hodiny,
  • Číslo minuty,
  • Číslo sekundy.
6. Poznámka
  • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).