Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Hodiny
Hodiny
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI002
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Hodiny - obsahové vymezení

Dimenze Hodiny se používá v těch případech, kdy je třeba sledovat ukazatele v kratších intervalech, než je den. Užití dimenze se může vázat např. k řízení dohledových center, kde je podstatné rozlišení hodnot i podle těchto krátkých časových úseků. Kombinuje se s dimenzí Čas (s jednotlivými dny), ale nezahrnuje se přímo do ní jako nižší úroveň, protože by tím dimenze Čas zbytečně nabývala na svém rozsahu.

2. Prvky dimenze

Hierarchická struktura dimenze je standardně: hodina – minuta – (případně) sekunda.

3. Datové zdroje dimenze
  • Automaticky vygenerovaná dimenze.
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané časové úseky.

5. Atributy dimenze
  • Id. časového okamžiku,
  • Číslo hodiny,
  • Číslo minuty,
  • Číslo sekundy.
6. Obsah balíčku ke stažení
  • Tabulka: příklady dat dimenze