Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky finančního řízení podniku
Metriky finančního řízení podniku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky finančního řízení slouží jako základ ekonomiky podniku.
3. Přehled metrik
 • Hospodářský výsledek (IQ0001 ),
 • Obrat (IQ0002 ),
 • Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
 • Objem mezd, Pracovní náklady (IQ0009 ),
 • MVA (Market Value Added), EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
 • EAT, EBT, EBIT, EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
 • Objem pohledávek (IQ0005 ),
 • Objem závazků (IQ0006 ),
 • Marže, hrubá marže (IQ0008 ),
 • Stav účtů (IQ0010 ),
 • Obratový cyklus peněz (IQ0011 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
 • Controlling (TGQ090 ),
 • Finanční metriky se vztahují k ekonomickým aspektům ostatních úloh podnikového řízení:
 • Finanční metriky vytvářejí základ i k metrikám řízení IT ekonomiky:
  • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
  • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
  • Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Dílčí analýzy se realizují podle dalších skupin dimenzí:
  • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
  • Lidské zdroje podniku a řízení mezd (DIGQ20 ),
  • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
  • Dimenze majetku (DIGQ45 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).