Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky finančního řízení podniku
Metriky finančního řízení podniku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky finančního řízení podniku:
 • Hospodářský výsledek (IQ0001 ),
 • Obrat (IQ0002 ),
 • Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
 • EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
 • Objem pohledávek (IQ0005 ),
 • Objem závazků (IQ0006 ),
 • EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
 • Hrubá marže (IQ0008 ),
 • Pracovní náklady (IQ0009 ),
 • Stav účtů (IQ0010 ),
 • Obratový cyklus peněz (IQ0011 ).
2. Využití metrik finančního řízení ve skupinách úloh:
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Controlling (TGQ090 ), Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
 • Finanční metriky se vztahují k ekonomickým aspektům ostatních úloh podnikového řízení:
 • Finanční metriky vytvářejí základ i k metrikám řízení IT ekonomiky:
  • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
  • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
  • Řízení investic do IT (TG303 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Dílčí analýzy se realizují podle dalších skupin dimenzí:
  • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
  • Lidské zdroje podniku a řízení mezd (DIGQ20 ),
  • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
  • Dimenze majetku (DIGQ45 ).
4. Využití metrik finančního řízení v aplikacích:
 • Aplikací pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 • Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ),
 • Analýzy nákladů – Controlling (AQ021A ).