Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem závazků
Objem závazků
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0006
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Objem závazků k dodavatelům podniku.
2. Související metriky
  • Objem závazků po splatnosti, sleduje podíl závazků, které dosud nebyly splaceny,
  • Podíl závazků po splatnosti = Počet závazků po splatnosti/ Celkový počet závazků
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (DQ041A ),
  • Evidence závazků (DQ056A),
  • Bankovní účty (DQ057B ),
  • Výkaz závazků (DQ058A ),
  • Přehled závazků pro odsouhlasení s dodavatelem (DQ058B ),
  • Otevřené položky dodavatelů (DQ058C ),
  • Splatné závazky (DQ058D ).
4. Adekvátní dimenze