Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkaz závazků
Výkaz závazků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ058A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výkazy závazků“ - účel dokumentů
  • Dokument představuje celou skupinu výkazů a reportů závazků , která se podle konkrétní potřeby doplňuje o další reporty.
2. Přehled dokumentů
  1. Přehled závazků pro odsouhlasení s dodavatelem (DQ058B ),
  2. Otevřené položky dodavatelů (DQ058C ),
  3. Splatné závazky (DQ058D ),
  4. Přehledy závazků a jejich úhrad,
  5. Saldokonto faktur,
  6. Saldokonto dodavatelů - tuzemské i zahraniční.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Reporting závazků (UQ063A ).
4. Reference, poznámky
  • Příklad: Přehled závazků v Microsoft Dynamics NAV – viz souhrnný slide.