Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting závazků
Reporting závazků
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ063A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Závazky - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování reportů zakázek,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ061 ).
2. Obsah úlohy, přehled reportů
 • Úloha zahrnuje přehledy závazků, úhrad a salda dodavatelských faktur:
  • Přehledy závazků a jejich úhrad
  • Zpracování přehledů nezaplacených faktur, zlikvidovaných a nezlikvidovaných faktur, na které nebyl dosud vystaven příkaz k úhradě (podle data splatnosti, podle id dodavatelů),
  • Přehledy vystavených a neprovedených příkazů k úhradě,
  • Výkazy DPH za dodavatele,
  • Saldokonto dodavatelů
3. Vstupy úlohy:
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality a vypovídací schopnosti reportů zakázek,
  • zpracování a poskytování reportů pro finanční manažery a analytiky ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy reportů zakázek a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním reportingu závazků podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), které připravují všechny základní reporty,
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ),
  • specializované finanční, resp. účetní aplikace.