Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence závazků
Evidence závazků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ056A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence závazků“ - účel evidence
 • Evidence závazků je databáze nebo její část obsahující všechny atributy jednotlivých závazků podniku k dodavatelům a dalším externím partnerům.
 • Účelem evidence je poskytovat aktuální přehledy závazků podniku vůči dodavatelům pro analytické i kontrolní účely.
2. Obsah evidence
 1. Závazek :
  1. Id. závazku, Měna, Objem závazku v měně, Čas vzniku závazku,
 2. Dodavatel:
  1. Id. dodavatele, Obchodní název dodavatele, IČ (identifikační číslo dodavatele),
  2. Adresa dodavatele, Kontaktní osoba dodavatele,
 3. Podmínky závazku :
  1. Splatnost závazku, Splátky závazku dle platebních podmínek ve smlouvě,
  2. Objem závazku po splatnosti, Výše penále.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence závazků (UQ061A ).