Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence závazků
Evidence závazků
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ061A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence závazků:
 • Zajistit trvalý a detailní přehled o závazcích podniku na základě přijatých tuzemských i zahraničních faktur, závazků z úvěrů, z leasingových smluv, z vlastních dluhopisů atd.
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat evidenci závazků v rámci finančních databází,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ061 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Zaúčtovaná nákupní faktura (DQ042B ),
 • Nákupní faktura (DQ151C ),
 • Evidence závazků (DQ056A),
 • Dokumenty styku s bankami (DQ057A),
 • Evidence úvěrů (DQ054A),
 • Evidence leasingových smluv (DQ055A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Přehled závazků pro odsouhlasení s dodavatelem (DQ058B ),
 • Otevřené položky dodavatelů (DQ058C ),
 • Splatné závazky (DQ058D ).
3. Funkce, aktivity:
 • Evidence závazků z dodavatelských faktur (tuzemské / zahraniční),
 • Evidence závazků z úvěrů,
 • Evidence závazků z leasingových smluv,
 • Upomínky a penalizace,
 • Evidence závazků na základě podkladů internetového bankovnictví.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat v čase a místě,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat,
  • požadované úrovně integrace datových bází (zejména ve vztahu k nákupu).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • specializované finanční aplikace,
  • systém pro správu dokumentů – DMS (F504 ), v tomto případě dokumentů nákupu v rámci aplikací řízení podnikového obsahu ECM (FSG500 ).