Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení závazků
Řeší se řízení závazků
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ061
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak zajistit kvalitní a detailní evidenci závazků k dodavatelům?
 2. Jak se vyhodnocují závazky k dodavatelům vzhledem k jejich významu a vazbám?
 3. Jak realizovat vazby na nákup?
 4. Jak se sledují závazky po splatnosti a jaké jsou přístupy k jejich řešení?
 5. Které reporty o závazcích podniku a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 6. Které metriky budou pro analýzy závazků významné?
 7. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro analýzy závazků relevantní?
 8. Jak průběžně je třeba připravovat podklady a vyhodnocovat saldo závazků ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence závazků (UQ061A ),
 • Zpracování závazků - transakce (UQ062A ),
 • Reporting závazků (UQ063A ),
 • Analýzy závazků (UQ064A ).