Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Infrastrukturní aplikace, ECM
Infrastrukturní aplikace, ECM
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Infrastrukturní aplikace, ECM – účel
 • Účelem této podskupiny faktorů je:
  • vymezit hlavní principy, možnosti využití, efekty a problémy softwarových prostředků, které se zahrnují infrastrukturní aplikace, resp. aplikace řízení podnikového obsahu, resp. ECM, Enterprise Content Management,
  • vymezit podstatu, možnosti využitia, efekty a problémy softwarových prostriedkov, ktoré sa používajú súčasne s využitím aplikácie podporujúcej produktivitu a rozhodovanie jednotlivcov, resp. aplikácie pre správu komplexných prípadov, resp. DCM, Dynamický Case Management .
2. Infrastrukturní aplikace, ECM – podstata, formy
 • Řada aplikací je využívána napříč organizací či ve všech nebo ve většině organizačních jednotek organizace. Takové aplikace se souhrnně označují jako infrastrukturní aplikace . Škála těchto aplikací je obvykle pro různé organizace různá.
 • Obrázek znázorňuje jejich pozici vzhledem k ostatním aplikacím . Infrastrukturní aplikace poskytují své funkce a data ostatním aplikacím a ostatní aplikace poskytují svá data infrastrukturním aplikacím (horizontální vztahy reprezentované šipkami) a zároveň infrastrukturní aplikace zajišťují pro ostatní aplikace možnost jednotného zobrazení na portálu (vertikálně vedené šipky),
 • ECM - Enterprise Content Management se charakterizuje jako aplikace a technologie, které poskytují prostředky pro vytváření / sběr, správu / zabezpečení, ukládání / uchovávání / likvidaci, publikování / distribuci, prohledávání, personalizaci a prezentaci / prohlížení / tisk veškerého obsahu podniku,
 • ECM sa využíva vo väčšine organizačných jednotiek organizácie a slúži k ukladaniu a zdieľaniu obsahu s ostatnými aplikáciami. Jednou z týchto aplikácií sú aplikácie DCM . Tie sa nedajú jasne kategorizovať do jednej z uvedených kategórií, pretože svojou funkcionalitou podporujú produktivitu užívateľov, predovšetkým možnosťou využívania rôznych druhov procesov , ale podporujú aj rozhodovanie, využívaním pravidiel,
 • DCM – Dynamický Case Management sa charakterizuje ako softwarom podložený prístup k spracovaniu, vylepšovaniu a napokon automatizovaniu práce tým, že pracovníkom pomáha danú prácu splniť (vyriešiť konkrétny prípad).
3. Infrastrukturní aplikace, ECM – přehled faktorů
 • Podskupina zahrnuje jeden společný obecně definovaný faktor postihující celou oblast ECM (F500 ) a řadu několika specifických faktorů odpovídajících jednotlivým aplikacím a nástrojům:
  • Digitalizace dokumentů (Imaging) (F502 ),
  • Vytěžování dat (Data Capture) (F503 ),
  • Systém pro správu dokumentů (Document Management System) (F504 ),
  • Správa záznamů (Records Management) (F505 ),
  • Správa elektronické pošty (E-mail Management) (F506 ),
  • Archivace (Archiving) (F507 ),
  • Automatizace procesů (Workflow) (F508 ),
  • Týmová spolupráce (Groupware) (F509 ),
  • Správa webového obsahu (Web Content Management) (F510 ),
  • Správa znalostí (Knowledge Management) (F511 ),
  • Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management) (F512 ),
 • Zcela specifickým faktorem v rámci podskupiny je DCM – Dynamický Case Management (F514 ).
4. Infrastrukturní aplikace, ECM v kontextu podnikového řízení
 • Odhaduje se, že až 80% dat v organizaci má charakter nestrukturovaných nebo částečně strukturovaných dat. Z tohoto důvodu vzrůstá ze strany uživatelů požadavek na nasazování komplexních celopodnikových řešení, která taková data dokážou zpracovat a nabídnout jako informace uživatelům.
 • K takovým řešením patří správa podnikového obsahu (ECM, Enterprise Content Management), tj. aplikace a technologie sloužící k získání, řízení, uložení, zachování a doručení obsahu a dokumentů vztahujících se k procesům podnikového řízení. Již z názvu vyplývá, že tyto aplikace ve vztahu k řízení podniku se promítají prakticky do všech úloh a skupin úloh „Řízení podniku“ (DO00 ).
5. Infrastrukturní aplikace, ECM v kontextu řízení IT
 • Faktory jednotlivých nástrojů ECM jsou vyhodnocovány v úloze strategického řízení IT, a to:
  • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), kde se vyhodnocuje, zda jsou podniku k dispozici, jak se využívají,
  • Výsledky analýzy se pak promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ),
  • Možnosti využití cloudu pro business intelligence se vyhodnocují ve skupině úloh Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ),
 • V doméně řízení IT služeb se strategická rozhodnutí o rozvoji ECM promítají především do skupin úloh:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • V doméně řízení IT zdrojů se faktory ECM promítají zejména:**V úloze Řízení kvalifikace v IT (U231A ),
  • V úloze Definování technologických standardů (U243A ),
 • V doméně ekonomiky IT se aplikace ECM promítají do skupin úloh - Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • V doméně rozvoje IT služeb se jednotlivé faktory ECM promítají do skupin úloh:
  • Řízení projektu (TG401 ),
  • Všechny uvedené faktory jednotlivých nástrojů a aplikací se konkrétně uplatňují ve skupině úloh Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
 • V doméně řízení provozu IT faktory ECM se uplatňují ve skupinách:
  • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ),
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).