Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Infrastrukturní aplikace, ECM
Infrastrukturní aplikace, ECM
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je analyzovat vlivy jednotlivých komponent ECM na řešení projektů tohoto typu a dopady na řízení podniku a řízení IT.
3. Přehled faktorů
 • ECM - souhrn (F500 ),
 • Digitalizace dokumentů (Imaging) (F502 ),
 • Vytěžování dat (Data Capture) (F503 ),
 • Systém pro správu dokumentů (Document Management System) (F504 ),
 • Správa záznamů (Records Management) (F505 ),
 • Správa elektronické pošty (E-mail Management) (F506 ),
 • Archivace (Archiving) (F507 ),
 • Automatizace procesů (Workflow) (F508 ),
 • Týmová spolupráce (Groupware) (F509 ),
 • Správa webového obsahu (Web Content Management) (F510 ),
 • Správa znalostí (Knowledge Management) (F511 ),
 • Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management) (F512 ),
 • Dynamický Case Management (F514 ).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Faktory a produkty ECM mají infrastrukturní charakter, tedy ovlivňují realizaci prakticky všech úloh podnikového řízení a je nutné tyto vlivy posuzovat individuálně dle jednotlivých podnikových úloh. Kromě toho se výrazně promítají do některých oblastí řízení IT,
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • Řízení projektu (TG401 ).