Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management)
ECM: Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F500
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-05
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Přehled komponent Správy podnikového obsahu
 • Mezi nejběžnější komponenty patří:
  • ECM: Digitalizace dokumentů, Imaging (F502 ),
  • ECM: Vytěžování dat, Data Capture (F503 ),
  • ECM: Systém pro správu dokumentů, Document Management Systém (F504 ),
  • ECM: Správa záznamů, Records Management (F505 ),
 • ECM: Správa elektronické pošty, E-mail Management (F506 ),
  • ECM: Archivace, Archiving (F507 ),
  • ECM: Automatizace procesů, Workflow (F508 ),
  • ECM: Týmová spolupráce, Groupware (F509 ),
  • ECM: Správa webového obsahu, Web Content Management (F510 ),
  • ECM: Správa znalostí, Knowledge Management (F511 ),
  • ECM: Správa multimediálního obsahu, Digital Asset Management (F512 ).
2. Obsahové vymezení ECM: Správy podnikového obsahu
 • Správa podnikového obsahu je soubor strategií, metod a nástrojů určených pro záznam, správu, skladování, udržování a distribuci obsahu a dokumentů souvisejících s podnikovými procesy. ECM nástroje a strategie umožňují správu podnikových nestrukturovaných informací bez ohledu na to, kde jsou uloženy.
 • Pro ECM je typická komponentová architektura , kde každá komponenta představuje aplikaci s určitou funkcionalitou, z níž se moderní ECM řešení vyvinula. Tyto komponenty jsou v rámci ECM řešení integrovány pomocí procesu životního cyklu podnikového obsahu. Řešení nabízená na trhu obsahují libovolnou kombinaci komponent.
3. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Snížení nákladů na skladování dokumentů,
 2. Automatizace procesů souvisejících s podnikovým obsahem může přinést kratší dobu a nižší chybovost,
 3. Zvýšení produktivity práce díky okamžité dostupnosti potřebných informací,
 4. Lepší rozhodování vlivem monitorování klíčových procesů a okamžité dostupnosti informací,
 5. Vyšší spokojenost zákazníků vlivem kratší reakční doby.
4. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Listinné a elektronické dokumenty stále nejsou legislativně zrovnoprávněny,
 2. Práce s elektronickými dokumenty se poměrně zásadně liší od práce s listinnými dokumenty, což vytváří tlak na zaměstnance a jejich pracovní návyky,
 3. Bez řádného školení a jasně definovaných podnikových procesů hrozí nerovnoměrné užívání systému v rámci organizace.