Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Správa znalostí (Knowledge Management)
ECM: Správa znalostí (Knowledge Management)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F511
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-05
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení správy znalostí (Knowledge Management)
 • Síla a konkurenční výhoda firmy vychází z možnosti získávat informace nabyté jedním zaměstnancem a sdílet je s ostatními zaměstnanci tak aby se k potřebným informacím dostali co nejdříve.
 • Správa znalostí je komponenta ECM zaměřená na získávání, skladování a užívání znalostí v rámci organizace. Aplikace tohoto typu vytěžují znalosti z již existujícího podnikového obsahu, kategorizují je podle předem navrhnuté taxonomie a zpřístupňují je uživatelům pomocí personalizovaného uživatelského rozhraní.
 • Pokud jsou informace správně řazeny a označovány je pak pro ostatní zaměstnance daleko jednodušší a rychlejší je najít přes komponentu správy znalostí, než je vyhledávat na internetu.
 • Mezi běžnou funkcionalitu patří:
  • organizace obsahu dle předem navržené taxonomie,
  • fulltextové vyhledávání,
  • vytěžování a agregace dat z interních i externích zdrojů,
  • vytváření personalizovaných pohledů dle rolí.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Aplikace se uplatní zejména v oblastech, kde existují standardizované postupy řešení (např. service desk). Zde omezuje chybovost a tlak na bezchybnou exekuci zaměstnanců, kteří by se jinak museli dané postupy učit nazpaměť,
 2. Efektivní sdílení znalostí v organizaci vede k tomu, že projekty budují na již vytvořené znalostní bázi a dále ji rozšiřují, čímž zvyšují rychlost a kvalitu zpracování budoucích projektů,
 3. Vybudování znalostní báze částečně řeší zastupitelnost pracovníků , kteří jsou dočasně nedostupní nebo zcela opustili podnik.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Poměrně velké procento znalostí je klasifikováno jako skryté a těmito nástroji tím pádem nepředatelné. Organizace by měly na tento fakt pamatovat a znalosti předávat i jiným způsobem,
 2. Zaměstnanci nejsou vždy ochotni sdílet své znalosti , protože jsou součástí jejich konkurenční výhody a výrazně zlepšují jejich pozici v rámci organizace. Je úkolem managementu zaměstnance v tomto ohledu vhodně motivovat.