Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Vytěžování dat (Data Capture)
ECM: Vytěžování dat (Data Capture)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F503
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-05
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení vytěžování dat (Data Capture)
 • Vytěžování dat je automatizovaný proces zaměřený na získávání strukturovaných dat z dokumentů (nejčastěji vyplněných formulářů) a jejich následné uložení k dalšímu zpracování.
 • Data je možně vytěžit z dokumentů:
  • stejného tvaru (např. dotazník, složenky) – vytěžují se na základě šablony,
  • různého tvaru, ale podobného obsahu (např. faktury, výdejky) – vytěžují se na základě souboru pravidel,
  • různého tvaru i obsahu (např. reklamace, životopisy) – vytěžují se pouze jako celek.
 • V případě vytěžování dat ze strukturovaných dokumentů (formulářů) existují čtyři varianty procesu realizace distribuce a vyplnění formuláře rozdělené dle rolí, které činnosti vykonávají a formy. V současné době začíná být nejrozšířenější čtvrtá varianta , kde již vše probíhá v elektronické podobě.
 • Pro vytěžování dat se používají technologie:
  • OCR (Optical Character Recognition) – rozpoznání strojového textu,
  • ICR (Ineligent Character Recognition) – rozpoznání ručně psaného textu,
  • OMR (Optical Mark Reading) – vyhodnocení značek,
  • BCR (Bar Code Recognition) – nalezení čárového kódu a jeho přeložení.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Systém nahrazuje ruční vkládání dat z listinných dokumentů automatickým získáním. Tím šetří čas zaměstnancům, kteří se tak mohou věnovat tvůrčím činnostem,
 2. Automatizace vstupů sníží časovou náročnost mnoha podnikových procesů,
 3. Vytěžování dat má také vliv na reakční dobu u určitých procesů jako je zpracování faktur,
 4. Přínos řešení je tím vyšší, čím je proces distribuce a zpracování více automatizován.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Vytěžování dat ze semistrukturovaných dokumentů je výrazně náročnější a je ke zvážení, zda se investice do produktu, který tuto funkcionalitu obsahuje, vyplatí,
 2. Nejefektivnější varianta (na grafu čtvrtá) vyžaduje elektronický podpis, který zatím není běžně rozšířen.