Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Správa záznamů (Records Management)
ECM: Správa záznamů (Records Management)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F505
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-05
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení správy záznamů (Records Management)
 • Správa záznamů představuje soubor procesů a aplikací určených k evidenci a manipulaci s dokumenty (záznamy), které podléhají regulatorním opatřením a legislativním úpravám. Mezi záznamy patří zejména dokumentace obchodních transakcí, vyjednávání kontraktů, firemní korespondence, osobní soubory a finanční výkazy.
 • Záznamem se stává dokument v momentě zařazení do systému správy záznamů. Na rozdíl od dokumentů není možné záznamy upravovat a jejich likvidaci je nutno provádět v souladu s legislativními předpisy .
 • Délka uchování dokumentu je závislá na vnějším nebo vnitřním předpisu obchodních praktik.
 • Z hlediska životního cyklu obsahu správa záznamů pokrývá fázi publikace a archivace . Funkčně se aplikace tohoto typu podobají DMS .
 • Řízení záznamů obsahuje 3 základní pilíře :
  • Records Management Policy,
  • Records Management Plan,
  • Record Management Program.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Aplikace dokáže podle stanovených pravidel automaticky identifikovat záznam ,
 2. Veškeré manipulace se záznamy budou v souladu s legislativními předpisy ,
 3. Systém zajistí účinnou ochranu záznamů a umožní přístup pouze oprávněným uživatelům,
 4. Aplikace zjednodušuje a zrychluje průběh auditů a případných soudních řízení.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Stanovit pravidla pro identifikaci záznamů tak, aby byly skutečně pokryty všechny záznamy, je poměrně složité ,
 2. Každá organizace musí zhodnotit, které záznamy je třeba archivovat a které naopak zničit, zhodnotit jejich hodnotu a případná rizika z toho vyplývající,
 3. Legislativní normy v oblasti elektronických dokumentů se v poslední době poměrně často mění,
 4. Pro úspěšnou implementaci aplikace je třeba vytvořit směrnice a upravit procesy , které se záznamů týkají.