Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management)
ECM: Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F512
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-05
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení správy multimediálního obsahu (Digital Asset Management)
 • Správa multimediálního obsahu je specializovaná aplikace představující centralizované úložiště multimediálních dat , pod kterým si může představit například videa, fotografie, audio nahrávky, výkresy atd.
 • V současnosti se uplatňuje zejména v organizacích, kde se běžně užívá vizuální nebo audio dokumentace jako je policie, banky, pojišťovny, zdravotnictví, stavebnictví či média, ale vzhledem ke vzrůstajícímu poměru multimediálního obsahu k tradičnímu , lze očekávat, že tato komponenta najde užití i v organizacích, které multimediální obsah momentálně hojně neužívají.
 • Na rozdíl od komponenty pro správy dokumentů obsahuje specifické funkce pro práci s mediálním obsahem:
  • analýza multimediálních dat,
  • přehrávání záznamů,
  • podpora ukládání obsahu v mnoha formátech,
  • transformace formátů,
  • rychlé náhledy obsahu v nižší kvalitě,
  • podpora publikačních procesů,
  • manipulace se soubory s velkým datovým objemem.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Práce s multimediálním obsahem je efektivnější díky náhledům a možnosti rychlého přehrávání . Běžně je poměrně těžké poznat obsah a jeho vhodnost pro daný úkol pouze dle názvu a případných metadat,
 2. Aplikace řeší problém obrovského datového objemu multimediálního obsahu, což se projevuje hlavně v rychlosti načítání a vyhledávání,
 3. Komponenta umožňuje velkou časovou úsporu při práci s fotografiemi díky možnosti dávkové nahrávání a následné intuitivní selekce vhodných snímků.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Rozhodnutí, zda se tato aplikace podniku vyplatí, se bude v budoucnu dotýkat nejen organizací specializovaných na práci s multimediálním obsahem. Tomu bude odpovídat i vývoj funkcionality a nabídka nástrojů,
 2. Při implementaci je třeba dbát na soulad se zákonem o ochraně autorských práv a se zákonem o ochraně osobních údajů.