Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ECM: Správa webového obsahu (Web Content Management)
ECM: Správa webového obsahu (Web Content Management)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F510
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold, R., Malý, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-05
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení správy webového obsahu (Web Content Management)
  • Správa webového obsahu je soubor nástrojů pro tvorbu, schvalování a automatickou publikaci podnikového obsahu různými informačními kanály postavenými na webových technologiích (intranet, extranet).
  • Důležitým aspektem je oddělení role přispěvatelů , kteří pouze tvoří obsah bez ohledu na jeho prezentaci, a návrhářů (příp. administrátorů), kteří se naopak starají jen o koncepci webu a jeho vzhled.
  • Tomu jsou přizpůsobena i uživatelská rozhraní , kde se v případě přispěvatelů jedná o jednoduchou platformu, jejíž obsluha nevyžaduje velké IT znalosti. Návrh vlastního webu je častokrát zjednodušen pomocí WYSIWYG editorů (vizuální tvorba místo psaní kódu) a přednastavených šablon. Publikační proces agreguje množinu interních i externích zdrojů a je plně automatizován .
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Přispěvatelé (tvůrci obsahu) nepotřebují hluboké IT znalosti ,
  2. Automatizovaný publikační proces přispívá k aktuálnosti obsahu na webu,
  3. Jednoduchá úprava webu pomocí WYSIWYG editoru,
  4. Publikaci obsahu je možné řídit pomocí schvalovacího workflow .
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Implementace a provoz WCM systému je, vzhledem k náročnosti na hardware a licence, poměrně drahá záležitost . Zejména malé a střední firmy by proto měly zvážit, zda se jim nevyplatí investovat do vývoje webu klasickou cestou,
  2. Schvalování obsahu během publikačního procesu sice umožňuje větší kontrolu nad obsahem, ale omezuje aktuálnost informací na webu.