Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM
Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG470
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM“, přehled
 • Zpracování úvodní studie ECM - (U471A ) - definuje celkovou koncepci nasazování aplikací ECM do podniku a určuje doporučený postup implementace s respektováním zvláštností jednotlivých modulů ECM, jako např. správa dokumentů, workflow, správa webového obsahu apod.,
 • Analýza a návrh ECM - (U472A ) - určuje, jaké procesy bude implementované ECM řešení podporovat, jakou funkcionalitu ECM nástrojů je nezbytné zajistit, kde je potřeba řešit customizaci apod.,
 • Analýza a návrh DCM - (U472B ) - představuje specifické aktivity a jejich zajištění v případě úlohy pro Dynamický Case Management,
 • Implementace aplikace - (U473A ) - zajišťuje customizaci funkcí jednotlivých nástrojů, případné dovývoje, uživatelskou, projektovou i provozní dokumentaci,
 • Příprava na zavedení do provozu, migrace - (U474A ) - zejména plošná instalace nástrojů a aplikací ECM, zajištění případné migrace dat a dokumentů podle principů jednotlivých produktů ECM.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Řešení a nasazení aplikací a nástrojů řízení podnikového obsahu, resp. infrastrukturních aplikací musí vycházet z jejich specifických charakteristik, očekávaných efektů a možných problémů, viz (FSG500 ) a speciálně (F500 ).
 • Účelem řešení úloh ECM je :
  • vybrat z celého portfolia nástroje ECM, které jsou adekvátní aktuálním i očekávaným potřebám podniku v oblasti ECM, resp. infrastrukturních aplikací,
  • zajistit kvalitní analytickou a implementační přípravu nasazení ECM nástrojů, zejména ve vztahu k podnikovým procesům nárokům na správu dokumentů atd.,
  • využít v co největší míře nabízenou funkcionalitu ECM nástrojů a dosáhnout očekávané ekonomické i mimoekonomické efekty,
  • zajistit kvalitní a kvalifikovanou přípravu uživatelů pro racionální práci a zvýšení jejich výkonnosti
3. Scénáře - otázky, problémy
 • S analytickou přípravou a nasazením ECM nástrojů do provozu je spojena celá řada otázek a problémů, které jsou vyjádřeny ve scénáři " Implementují se aplikace řízení podnikového obsahu, ECM“ (S471 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
 • ECM: Digitalizace dokumentů, Imaging (F502 ),
 • ECM: Vytěžování dat, Data Capture (F503 ),
 • ECM: Systém pro správu dokumentů, Document Management Systém (F504 ),
 • ECM: Správa záznamů, Records Management (F505 ),
 • ECM: Správa elektronické pošty, E-mail Management (F506 ),
 • ECM: Archivace, Archiving (F507 ),
 • ECM: Automatizace procesů, Workflow (F508 ),
 • ECM: Týmová spolupráce, Groupware (F509 ),
 • ECM: Správa webového obsahu, Web Content Management (F510 ),
 • ECM: Správa znalostí, Knowledge Management (F511 ),
 • ECM: Správa multimediálního obsahu, Digital Asset Management (F512 ).
 • Ve vztahu k externím kapacitám jsou podstatné i faktory v podskupinách Cloud computing a jeho služby (FSG100 ) a Sourcing (FSG120 ).
5. „Řešení projektu implementace ECM“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • V případě ECM, tedy infrastrukturních aplikací a nástrojů, jde o jejich využití napříč celým podnikem, tedy ve větší či menší míře ve všech oblastech řízení podniku (DO00 ).
 • Jejich funkcionalita se podle oblastí řízení nijak výrazně neliší, např. řízení pracovních toků, správa dokumentů apod. se bude realizovat obdobně, pouze s odlišným obsahem.
 • Řešení úloh ECM se zaměřuje na tyto klíčové aspekty:
  • určení konkrétních nástrojů pro jednotlivé oblasti řízení,
  • specifikace podnikových standardů, např. pro podnikové dokumenty, pracovní postupy apod.
  • definování a nastavení efektivních provozních podmínek ECM, tj. dostupnosti, doby odezvy, organizace a zajištění bezpečnosti provozu,
  • kvalitní příprava uživatelů pro co nejefektivnější využití funkcionality ECM.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.