Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře v řízení zdrojů IT
Scénáře v řízení zdrojů IT
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Přehled scénářů řízení IT zdrojů:
  • V podniku existuje množství databází a s nimi spojených provozních problémů (S201 ),
  • Je třeba pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit (S231 ),
  • Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku (S262 ).
2. Řešení scénářů v úlohách a skupinách úloh
  • Scénář V podniku existuje množství databází a s nimi spojených provozních problémů “ je řešen zejména ve skupinách úloh Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ) a Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ).
  • Scénář Je třeba pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit “ je řešen zejména ve skupinách úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ) a na celopodnikové úrovni Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).
  • Scénář Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku “ je řešen ve skupinách úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ) a Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ).