Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře v řízení zdrojů IT
Scénáře v řízení zdrojů IT
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika scénářů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel scénářů
  • Účelem skupiny scénářů je formulovat výchozí analytické otázky a problémy pro řešení úloh v rámci oblastí řízení IT zdrojů, tj. datových, personálních a technologických.
3. Přehled scénářů
  • V podniku existuje množství databází a s nimi spojených provozních problémů (S201 ),
  • Je třeba řešit pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit (S231 ),
  • Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku (S262 ).
4. Řešení scénářů v úlohách
  • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
  • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
  • Řízení technologických zdrojů (TG203 ).