Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : V podniku existuje množství databází a s nimi spojených provozních problémů
V podniku existuje množství databází a s nimi spojených provozních problémů
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S201
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jsou jasně určena pravidla správy datových zdrojů a zodpovědností za jejich využití provoz a rozvoj?
 2. Je zřejmé, do kterých datových zdrojů bude nutné dále investovat, které jsou pro podnik prioritní, resp. strategické ?
 3. Jsou problémy v kvalitě provozovaných a využívaných datových zdrojů, je úroveň kvality zmapována a řešena?
 4. Jsou definovány postupy a organizace zajištění potřebné kvality dat ?
 5. V případě pořizování a implementace nových aplikací je zřejmé, které datové zdroje jsou pro ně už k dispozici a případně která data lze efektivněji získat z externích zdrojů?
 6. Je zajištěna potřebná konsolidace datových zdrojů, nebo datové zdroje obsahují pro stejné objekty mnoho duplicitních nebo multiplicitních dat v různých strukturách a s různými dílčími charakteristikami?
 7. Je zajištěna potřebná úroveň datové integrace a využívány efektivní formy integrace dat?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Analýza datových zdrojů (U201A ),
 • Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ),
 • Řízení externích dat (U203A ),
 • Řízení kvality datových zdrojů (U204A ),
 • Řízení integrace dat (U205A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Při řešení kvality dat jsou k dispozici osvědčené metody a s nimi spojené nástroje, např. MDM, Data Governance, viz objekty MBI Metody, metodiky…
 • S nároky na kvalitu dat a její řízení vzrůstá význam metadat a nástrojů pro jejich správu.
 • V souvislosti s nároky na kvalitu dat se v některých podnicích vytvářejí speciální útvary nebo týmy zodpovědné za tuto oblast.