Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení integrace dat
Řízení integrace dat
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U205A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení integrace dat“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je dosáhnout potřebné provázanosti jednotlivých datových zdrojů vzhledem k provozovaným aplikacím.
2. Obsah úlohy
 • Úloha řeší integraci, tj. vzájemnou a efektivní provázanost jednotlivých databází, která se zesiluje se stále se zvyšujícím rozsahem a složitostí datových bází, vstupem externích datových bází do podnikové informatiky, rozvojem individuálních aplikací uživatelů a s nimi spojenými daty.
3. Vstupy úlohy:
 • Datová architektura (D055A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Softwarová architektura (D056A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A).
4. Výstupy úlohy:
 • Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ),
 • Datová architektura, aktualizovaná (D055A ),
 • Katalog datových zdrojů, aktualizovaný (D211A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Kvalitně zpracovaná datová architektura je východisko řešení integrace datových zdrojů,
 • Kvalifikovaný a racionální výběr programových nástrojů pro datovou integraci.
6. Doporučené praktiky
 • Je účelné posuzovat různé koncepce a technologie umožňující datovou integraci (např. využití koncepce datových skladů jako řešení datové integrace).
7. “Řízení integrace dat“ - klíčové aktivity
 • Analýza potřeb integrace stávajících, případně nových, plánovaných datových bází - efektivní provázanosti jednotlivých databází vzhledem k potřebám podniku, k integraci podnikových procesů, k požadavkům na komplexní reporty vycházející z různých datových bází,
 • Analýza problémů v integraci dat - nekonsistence mezi daty v různých databázích, chybně nastavené vazby k podnikovým procesům, nevyužití adekvátních integračních technologií apod.,
 • Návrhy na řešení integrace dat - na obsahovou specifikaci vazeb mezi databázemi, řešení standardů pro formáty dat, na specifikaci a výběr vhodných integračních technologií,
 • Řešení specifických problémů integrace externích dat - obsahová specifikace vazeb externích databází k podnikovým databázím, specifikace nároků na poskytovatele externích dat vzhledem k integraci.