Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Datová architektura
Datová architektura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D055A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Datová architektura - účel dokumentu
 • Účelem je vytvořit celkový pohled na datové zdroje, databáze v informatice , jejich charakteristiky a hlavní vazby.
 • Vytvořit základ pro systematický rozvoj interních datových zdrojů a nákup externích datových zdrojů.
2. Obsah dokumentu
 • Datová architektura představuje uspořádání datových zdrojů a informačních aktiv, kterými podnik musí disponovat, aby naplnil své definované cíle a potřeby.
 • Datová architektura tak definuje datové zdroje různého typu, jejich charakteristiky a vazby , a to jak interní, tak využívané externí.
 • Detailní charakteristiky vyjadřuje faktor MBI "Datová architektura" (F154 ).
3. Struktura dokumentu:
 1. Požadavky na datovou architekturu,
 2. Základní schéma datové architektury,
 3. Schéma vyjadřující aktuálně využívané i plánované datové zdroje různých typů (interní i externí) a vazby mezi všemi datovými zdroji,
 4. Charakteristiky jednotlivých datových zdrojů:
  1. Jednoznačná identifikace datového zdroje,
  2. Plný název datového zdroje,
  3. Stav datového zdroje v rámci architektury: (P – plánovaný, plánovaný termín zahájení řešení, implementace, R – v řešení, plánovaný termín předání do provozu a užití,, U – v běžném užití, provozovaný, počet let využívání datového zdroje),
  4. Kategorie datového zdroje, např. transakční, analytická apod.,
  5. Dodavatel, resp. tvůrce datového zdroje – interní útvar, externí poskytovatel dat,
  6. Dislokace datového zdroje – centralizované, na podnikových útvarech apod.,
  7. Předpokládaný objem datového zdroje v GB v průběhu 3 – 5 let,
  8. Vymezení obsahu datového zdroje, k jakým objektům se váže, jaké jejich charakteristiky vyjadřuje,
  9. Význam pro podnik: např. strategický, obsahuje zásadní informace pro podnik, podpůrný, provozní apod.,
  10. Databázový systém, operační systém a případně další technologické komponenty, na nichž je datový zdroj provozován,
  11. Zodpovědnost za naplnění datového zdroje a kvalitu dat na úrovni podnikového útvaru (např. IT útvar, některý z uživatelských útvarů), nebo na úrovni role,
  12. Frekvence aktualizace datového zdroje, např. průběžně, denně, týdně apod.,
  13. Nároky na zajištění bezpečnosti datového zdroje, nároky na zálohování, na archivaci, na možnosti přístupů k datovému zdroji,
 5. Vazby mezi datovými zdroji v architektuře,
 6. Závěry k návrhu datové architektury.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ).