Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Datová architektura
Datová architektura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D055A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Datová architektura - účel dokumentu

Účelem je vytvořit celkový pohled na datové zdroje, databáze v informatice, jejich charakteristiky a hlavní vazby. Vytvořit základ pro systematický rozvoj interních datových zdrojů a nákup externích datových zdrojů.

2. Obsah dokumentu

Datová architektura představuje uspořádání datových zdrojů a informačních aktiv, kterými podnik musí disponovat, aby naplnil své definované cíle a potřeby. Datová architektura tak definuje datové zdroje různého typu, jejich charakteristiky a vazby, a to jak interní, tak využívané externí. Návrh obsahu dokumentu je uveden v připojeném souboru, včetně masky základní tabulky.

3. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: doporučená struktura dokumentu,
  • Tabulka: přehled datových zdrojů v datové architektuře a jejich vzájemných vazeb